ERNEST RENAN’IN HRISTIYANLIĞIN KÖKENLERI 3: AZIZ PAUL/PAVLUS ISIMLI KITABINDA LYSTRA/HATUNSARAY

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 6
Number of pages: 263-275
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Hristiyanlık tarihi ve Dinler tarihi üzerindeki çalışmaları ile tanınan Fransız felsefecisi ve düşünce adamı Ernest Renan, Hristiyanlığın Kökenleri 3 Aziz Paul isimli kitabında bugün Konya sınırları içinde bulunan günümüzdeki adı Hatunsaray’ı, antik adı ise Lystra’yı ele aldık. Renan, Hz İsa’nın havarileri Aziz Paul ve Aziz Barnaba’nın Anadolu’ya yaptıkları dört seyahattte Hristiyanlık inancını yaymaya çalıştıklarından bahsetmektedir. Ayrıca, hıristiyanlığın en önemli ve kutsal sayılan yerleşim yerlerinden, kilise ve anıtlarından birçoğuna ev sahipliği yaptığı, Hıristiyanlık tarihi açısından büyük önemli olaylara sahne olduğu bugünkü Türkiye Topraklarında yer alan antik yerleşim merkezlerinden söz etmektedir. Havariler, Aziz Paul ve Aziz Barnaba inançlarını yayma amaçlı yolculuklarının büyük bir kısmı bu yerlere yapmışlardır. Yahudilerin kışkırmalarıyla paganlar tarafında Iconium/Konya’dan kovulduktan sonra Lystra/Hatunsaray bu elçilerin ziyaret ettikleri yerlerden biri olmuştur ve İncilde Elçilerin İşleri bölümünde ismi geçmektedir.Renan ise eserinde Lystra’dan yirmi kez söz etmiştir. Lystra’nın erken Hristiyanlık döneminde büyük bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Anadolu, kendilerine çok baskının yapıldığı Kudüs ve Roma’dan kaçarak biraz meşakkatli de olsa dinlerini yayıp yaşadıkları ana kucağı bir yer olmuştur. Renan’a göre Aziz Paul’un yaptığı bu yolculuklar sayesinde Kudüs’te yapılan baskılarla yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Hıristiyanlığın ilk kilise toplulukları halinde ortaya çıktığı ve tüm dünyaya yayıldığı yer, bugünkü Türkiye topraklarıdır.

Keywords

Abstract

In this study, we tried to handle Lystra/Hatunsaray located today in the borders of Konya/Turkey, mentionned twenty times in the work named Histoire des Origines du Christianisme 3 Saint Paul of Ernest Renan (1823- 1892), french philosopher well known with his historical studies on the history of christianity and his political theories. Renan points out that the Apostls Saint Paul and Saint Barnaba endeavoured to propagate the christian belief in Minor Asia during their four missionary travels. He speakes of the antique settlement centers located in the actual territories of Turkey where historical events important for the history of Christianity had occured and are located a great number of historical monuments considered as sacred for the christians. Lystra/Hatunsaray became one of the places visited by Saint Paul. Minor Asia became mother’s bosom for Saint Paul escaped from the oppressions to which he was exposed from Jerusalem to Rome. Thanks to his missionary travels Saint Paul had established the first christian churches in the territories of actual Turkey. In his work, Renan exposed the religious activities of Saint Paul in many antique cities and moreover in Lystra/Hatunsaray in Minor Asia. Saint Paul visited three times Lystra/Hatunsaray which became firstly christianezed among the antique cities of Minor Asia according to Ernest Renan.

Keywords