YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA YÖNELİK İNCELEME

Author:

Number of pages: 877-892
Year-Number: 2013-6 Issue 6

Abstract

Türkçe, dünya dilleri arasında önemli bir yere sahiptir. Sadece belli bir coğrafyada belli bir etnik tarafından konuşulan bir dil değildir. Artık farklı kıtalarda farklı milletler tarafından konuşulan bir dildir. Bu sebeple yabancılara Türkçe öğretimi önemli bir konuma gelmiştir. Bu çalışma yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ülkemizde görülen birtakım sorun ve eksiklikleri ele almaktadır. Günümüzde Türkçe, Sibirya’dan Adriyatik kıyılarına kadar son derece geniş bir coğrafyada konuşulmakta ve önemi de hem ülkemizde hem de dünyada günden güne artmaktadır. Birçok insan farklı amaçlarla Türkçe öğrenmekte, birçok kurum ve kuruluş da kendi yöntemleriyle Türkçe öğretmeye çalışmaktadır. Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız, söz konusu kurum ve kuruluşları eleştirip değerini düşürmek değil, aksine dilimiz öğretilirken çok karşılaşılan problemleri tespit edip elimizden geldiğince bu kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaktır. Yabancılara Türkçe Öğretimi için hazırlanan eser ve yöntemlerin bir amacı da dilin dört temel becerisinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) birbirine paralel olarak gelişmesine imkân sağlamak olmalıdır. Ancak bazı beceriler ihmal edilmektedir. Çalışmanın amacı bu tip sorunların altını çizmek ve yabancılara Türkçe öğretimini daha etkili ve verimli hale getirmeye çalışmak olacaktır. Böylelikle, Türkçenin yabancılara öğretiminde dünya dilleri arasında önemli bir yere gelmesi sağlanacaktır. Bir dilin dünya dili olabilmesi için standart kurallarla ve zengin yöntemlerle öğretilmesi gerekir. Türkçenin yapısı, yabancılara öğretimi için bu kural ve yöntemlere müsaittir.

Keywords

Abstract

Turkish has an important place among the world's languages. Not only a language spoken by a particular ethnic is a certain geographical area but also a language is spoken by the different nations in the different continents. For this reason, it has an important position in teaching Turkish to foreigners. This article deals with some problems encountered in Teaching Turkish to foreigners in our country. Today Turkish is spoken in a very large area stretching from Siberia to the Adriatic Coasts, and its importance is growing day by day both in our country and in the world. Alot of people are learning Turkish for different aims and many institutions are trying to teach Turkish using their own styles. We do not aim to disapprove these institutions by criticising them, but we try to help them as much as we can by determining the mostly encountered problems while teaching our language. One more aim of the books and methods prepared for teaching Turkish to foreigners should be to improve the four basic skills (Listening, Speaking, Reading, Writing) of language at the same time. However, we know that some skills are neglected. The aim of study to underline such problems and we are trying to aket he subject of “Teaching Turkish to Foreigners” a more effective and productive subject. Thus, an important place among the world's languages in teaching Turkish to foreigners. A language must be taught with standard rules and rich methods to be a world language. Turkish structure, for its teaching to foreign, is available to these rules and methods.

Keywords