NEUE BEMERKUNGEN ZUR UNTERSUCHUNG SPRACHLICHER VERSCHIEDENHEITEN

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : DİLBİLİM
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir yabancı dil öğrenicisinin dil öğrenim sürecini bilişsel bir bakış açısından incelediğimizde, daha önce öğrendiği dillerin, yeni öğrendiği yabancı dile çok fazla etkisinin olduğunu görebiliriz. Daha once öğrenilen dilin, yeni öğrenilen dile hem olumlu hem de olumsuz etkileri olmaktadır. Bu makalede birinci yabancı dilin ikinci yabancı dile olumlu ve olumsuz katkıları olduğundan yola çıkarak, birinci ve ikinci dil arasındaki ilişkiler, aktarım hataları açısından, “hata tanımlama” ve “hata ayrıştırma” ya dayalı olarak işlenmektedir. Karşılaştırmalı hata çözümlemelerinden elde edilen sonuçlara dayalı olarak, yabancı dil öğrenencisinin anadilinin, anadil ve erek dili arasında öğrenme sürecini etkilemesiyle ortaya çıkan aktarım hatalarının etkileri incelenecektir. Söz dizimi, sözcük ve bağlaç seçimi, sıfat oluşturma ve çoğul formları, bu alanda en çok yapılan ve diller arası hata olarak görülebilecek hatalar olarak sayılabilirler. Bu araştırmada kuramsal olarak, almanca öğrenenlerin öğrenim süreçleri sırasında yaptıkları hata türlerinin detaylı bir betimlemesi yapılacak, daha sonra bu hatalar karşılaştırmalı yöntemle saptanıp çözümlenecektir. Nihayetinde, değerlendirme sonuçları yalnızca yüzeysel dilsel farklılıklar olarak görülmemelidir. Diller söz konusu olduğunda, diller arasındaki farklılıklar, salt iki dil arasında değil, dilin evrenselliği düzeyinde önemlidir. Biz şayet yalnızca, örneğin, bir arapça konuşan öğrencinin kendi diliyle, öğrenmekte olduğu almanca arasındaki farklılıklardan söz edersek, sözünü ettiğimiz bu yüzeysel bilgi öğrencinin iki dil arasındaki farkı anlaması için yeterli olmaz. Dilbilimcilerin görevi burada, evrensel olarak tüm diller arasında hangi farklılıkların olduğunu saptamaktır.

Keywords

Abstract

It is a well-known fact that upon looking at the cognitive perspective of a foreign language learner, the previously learned linguistic knowledge has a great impact on the learning of a target language. This previously learned linguistic knowledge has both positive and negative effects on the learning of the target language. From this standpoint, our aim in this article is to detect, classify and make analysis of the interference errors of the first language German and the second language of the learner. According to the results of contrastive error analysis, the language learners make errors due to the impact of interferences between mother language and target language. Most mistakes are syntax, word-election and usage of conjunctions and adjective building and plural form, which are seen as Interlingua errors as well. In addition in this study we made a detailed description of the types of errors theoretically, which the learner made during the learning process of foreign language. And then the interference errors are identified and analyzed by using a contrastive method. As a result of this study it was found out that

Keywords


 • ADMONI, W. (1968) „Der Deutsche Sprachbau“ München.

 • ARP, H (1965) „Logbuch des Traumkapitäns“ Zürich.

 • CHAFE, W. (1950) “Meaning and the structure of language” Chicago.

 • CHOMSKY, N. (1965) “Aspects of the theory of the Syntax” Cambridge.

 • CLYNE, M. (1968) „Ökonomie, Mehrdeutigkeit und Vagheit bei Komposita in der deutschen Gegenwartssprache, insbesondere in der Zeitungssprache“. In: Muttersprache 78 S. 122-126.

 • CORDER, S. (1997) „Zur Beschreibung der Sprache des Sprachlerners” In: Reader zur kontrastiven Linguistik, Frankfurt.

 • HADLİCH, R. (1965) “Lexikal contrastive analysis”. Modern Language Journal, 49, 426-429.

 • JOHANSON, L. (1974) „Sprachbau und Inhaltssyntax am Beispiel des Türkischen“. In: Orientalia Suecana 22. S. 82-106.

 • KUGLIN, J. (1978) „Aufgaben und Probleme der deutsch-türkischen kontrastiven Sprachanalyse“. In: Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1977.

 • LENNEBERG, E. (1967), “Biological Foundations of Language”, Wiley, New York, s.152.

 • LOWE, Ivan; WISE, Mary Ruth, (1972) “Permutation groups in discourse. Languages and Linguistics”: Working Papers 4. S.l.: s.n. pages 12-34.

 • OOMEN, U. (2000) „Textanalyse” Berlin.

 • STOCKWELl, R., Bowen J. und Martin, J. (1997) „Die Grammatische Struktur“ Frankfurt.

 • TICHO, G. (2000) “In Aural Aspects of transference and countertransference” In Diskussionsbeiträge von Iwasahi

                                                                                                    
 • Article Statistics