TOURISM DEVELOPMENT IN TURKEY: DEVELOPMENT PROCESS, CHALLANGES AND PATTERNS

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Coğrafya
Number of pages: 815-827
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 1980 yılından itibaren Türkiye’de turizm endüstrisinde meydana gelen gelişmeler incelenmektedir. Ayrıca Türkiye turizminin gelecekteki muhtemel durumu ele alınmıştır. Ele alınan konular; politik, ekonomik ve kurumsal bağlamda değerlendirilecektir. Çalışmanın odağında yabancı ziyaretçiler yer almaktadır. Ziyaretçilerin karakteristikleri, popüler destinasyonlar ve turizm endüstrisinin karşı karşıya kaldığı problemler çalışma kapsamında tartışılmıştır. Turizm özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve sosyal gelişmeye önemli katkılar sağlayabilmektedir. Her iki anlamda da turizm Türkiye’ye özellikle 1980’lerden itibaren önemli katkılarda bulunmuştur. Ancak turizmin Türkiye’de kitle turizmi şeklinde gelişmesi ve ilerlermesi çeşitli çevresel sorunların da daha hızlı meydana gelmesine yol açmıştır. Bu nedenle son zamanlarda ülkenin turizm politikası ve stratejisinde değişmeler meydana gelmiştir. Gelecekte turizmin sosyal, ekonomik ve çevresel olumlu yönlerini arttırmak için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Buna göre; Türkiye’de turistler daha çok özel ilgi grupları şeklinde olacak gibi görünmektedir. Yakın bir gelecekte kültürel ve dağlık alanlar gibi çeşitli turizm destinasyonlarının turizm pazarının artması beklenmektedir. Bu durum aynı zamanda iç turizmi de teşvik edecektir. Ayrıca turizm altyapını geliştirmek, turizm hizmetlerindeki entegrasyonu sağlamak, ziyretçi sayısını korumak, ziyaretçilerin daha uzun konaklamasını teşvik etmek, ekstra alanların ziyaret edilmesi ve turistik harcamalarının arttırılabilmesi için çeşitli turizm politikaları geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu da başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere diğer paydaşların ortak çabaları ile gerçekleştirilebilecektir.

Keywords

Abstract

This article reviews some of the developments which, since 1980, have taken place in the tourism industry of the Turkey. Also possible future state of Turkey tourism were discussed. The topics are placed in their political, economic and institutional context. The focus is on foreign visitors. Visitor characteristics, popular destinations and the problems facing the tourism industry are discussed. Tourism, particularly in developing countries, can provide important contributions to economic and social development. Especially since the 1980s, in both senses of the tourism in Turkey has made important contributions. However, in Turkey the development of tourism in the form of mass tourism has led to a variety of environmental problems. For this reason, recent times changes have occurred in the country's tourism policy and strategy. The future, for the increase social, economic and environmental positive aspects of the tourism constituted to various attempts. Accordingly tourist to the Turkey are likely to continue to be the rather more specialized interest groups. Presently, various cultural tourism destinations such as cultural and mountainous areas is expected to increase tourism market. This will also encourage domestic tourism. Also various tourism policies are needed to improve tourism infrastructure, promote the integration of tourist services, maintain visitor numbers and encourage guests to stay longer, visit additional locations and increase tourists spending. This is carried out by the joint of efforts particularly the Ministry of Culture and Tourism and other stakeholders.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics