DIFFERING PERCEPTIONS OF KURDISH ETHNICITY ACCORDING TO THEIR IDEOLOGICAL IDENTITIES IN DİYARBAKIR

Author:

Number of pages: 61-80
Year-Number: 2013-6 Issue 7

Abstract

Bu çalışma ideolojik kimlik bakımından Kürt etnik kimliği içindeki farklılıkları anlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmada Kürt toplumunun kendi içinde bir çok alanda ideolojik açıdan ayrıştığı bulunmuştur. Çalışmanın odak noktası demokrasi algısı üzerine Kürtler arasındaki ideolojik farklılıkları göstermektir. Bu çalışmada sol ideolojilerin ve dini inançların Kürtleri ayıran kırmızıçizgiler olduklarını bulunmuştur. Sol ideolojiler Türk Devletine karşıtlık oluşturup Kürt Ulusçuluğunu beslerken, dini inanç Kürtleri devlete daha fazla bağlı kılmakta ve etnik ulusçuluktan uzaklaştırmaktadır. Çalışmaya katılan ve Kürt etnik kimliğinden olduğunu belirtenlerin benimsediklerini ifade ettikleri ideolojik kimliklerinin tespiti “Kendinizi siyasi düşünce olarak nasıl tanımlarsınız” sorusuna verdikleri cevaplar üzerinden yapılmıştır. Elde edilen verilerden Kürt etnik kimliğinin siyasal/ideolojik kimlik farklılaşmasının demokrasi algısının göstergelerinden sayılabilecek devlet ve vatandaşlık algısı, hoşgörü, haklar ve özgürlüklere bakışta nasıl şekillendiğini, bunun Kürt sorununa ve çözümüne yönelik değerlendirmeye nasıl yansıdığını, hak talebi bağlamında kendi dışında kalan ve çeşitli sosyo-kültürel talepleri olan kesimlerin taleplerini nasıl değerlendirdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma Kürtler arasında dini cemaatlerin/tarikatların yaygın olduğu ve Kürt nüfusun yoğun olduğu Diyarbakır il merkezinde yapılan bir alan araştırmasına dayanmaktadır. Alan çalışması rastgele örnek seçimi ile belirlenen 412 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleştirilmiştir

Keywords

Abstract

This research tries to comprehend differences among Kurdish ethnicity in terms of ideological/political identity. In this study, it is found that the Kurdish Society is

Keywords