PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ OPINIONS ABOUT SCIENTIFIC AND NON-SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Fen Eğitimi
Number of pages: 957-972
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Antik çağlardan beri bilimin sınırlarının belirlenmesi filozoflar için önemli bir konu olmuştur ve bu konu hala önemini korumaktadır. Günümüzde fen eğitiminde tüm dünyada bilimle ilgili konularda eleştirel düşünme becerilerini kullanabilmeleri için bireylerin bilimselokuryazarlık eğitimine önemli vurgu yapılmaktadır. Buna karşılık, son yıllarda yapılan çalışmalar bireylerin bilimsel olmayan alanlara yönelik inançlarının yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin özellikleri, bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi ile ilgili görüşleri araştırılmıştır. Çalışmaya bir üniversitenin Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 49 fen bilgisi öğretmen adayı katılmış ve veriler bu öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara ve bilimsel okuryazarlık ile ilgili ölçeğe verdikleri yanıtlardan elde edilmiştir. Açık uçlu sorular öğretmen adaylarının bilim, blimsel ve bilimsel olmayan bilgi ile ilgili görüşlerini değerlendirmek amacı ile uygulanmıştır. Bilimsel okuryazarlık ölçeği ise öğretmen adaylarının bilimsel okuryzarlık düzeylerini belirlemek için uygulanmıştır. Veri analizi için nicel ve nitel analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Açık uçlu soruların analizi için içerik analizi yapılırken ölçek analizinde verilen yanıtların sıklığı hesaplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim ve bilimsel bilginin özelliklerini belirlemede sorunları olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda fen bilgisi öğretmen adaylarının alanları ile ilgili olarak ve bilim ve bilimsel bilginin yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasının gerekliliği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Since ancient times demarcation of science has been an important issue for philosophers of science to distinguish science, scientific from non-science and still remains its importance. Today in science education, considerable emphasis is given on the training of scientifically literate in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics