İKİNCİ DÖNEM OBAMA YÖNETİMİNDE AMERİKA AVRUPA İLİŞKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 175-184
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki siyasi ve ekonomik koşullara göre şekillenen ABD Avrupa ilişkileri, Soğuk Savaş sonrasında değişen koşullar altında yeniden tanımlanma ihtiyacını duymaktadır. Bu çalışmada öncelikle ABD’nin Soğuk Savaş sonrasındaki dış politika öncelikleri incelenerek 21. yüzyıldaki dış politikasının temelleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Daha sonra, ikinci döneminde başkan Obama’nın yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle savunma harcamalarını daha da kısmak yönünde bir baskıyla karşı karşıya kalacak olması sebebiyle yeniden şekillendireceği dış politika öncelikleri ortaya konularak; içinde bulunduğumuz dönemde ABD-Avrupa ilişkilerinin incelenmeye çalışılacaktır. Soğuk savaş sonrasında tekrardan çok kutuplu ve güç dengesinin hâkim olduğu bir dünya düzenine doğru evrilen uluslararası sistemde Atlantiğin her iki yakasında da halen ortak değerlerin çok kuvvetli bir şekilde mevcut olmasına rağmen ilişkilerin stratejik ortaklıktan taktiksel bir işbirliğine doğru evrildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu olgunun arkasındaki yatan ana etken ise Soğuk Savaş sonrası dünya dengelerinin değişmesi sonucunda Avrupa merkezli bir dünya savaşı çıkma ihtimalinin azalması nedeniyle ABD’nin daha fazla Uzak-Doğu Pasifik bölgesine yöneleceği ve Transatlantik ilişkilerinin ikinci planda kalabileceği gerçeğidir. Soğuk Savaş sonrasında Atlantiğin iki yakasında var olan stratejik çıkarların ayrışmaya başlama süreci Bush döneminde çok daha net bir şekilde gözlenmekle beraber Obama döneminde izlenen politikalar nedeniyle yumuşamış bir şekilde devam ettiği ve/veya edeceği değerlendirilebilir.

Keywords

Abstract

USA-Europe relations shaped in terms of political and economical conditions during the Second World War need to redefine under the changing circumstances after the Cold War. In this work, first of all it will try to state the foundation of 21st century foreign policy by investigating post-Cold War foreign policy priorities of USA. After that, it will endeavor to analyze the USA-Europe relations within the present time by putting forward foreign policy priorities reshaped on the grounds of facing with a pressure for reducing the defense expenses because of current economical problems in the second term of president Obama. After the Cold War, the result that relations is evolved to a tactical collaboration from a strategic partnership despite of still existence of very strong values on the both sides of Atlantic in the international system, which is evolving to a multipolar world order having a power balance, has been arrived. Main factor behind this fact is the reality that USA would move to Far Eastern Pacific region much more and Transatlantic relations would be postponed by reason of diminishing the possibility of a European centered world war as a result of changing global balances after the Cold War. While the beginning dissociation process of strategic benefits existing on the both sides of Atlantic after the Cold War can be observing, it can be evaluated as it does/will continue in a loosening up way due to the policies following during Obama era.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics