TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK VE ANLAŞILABİRLİRLİĞ

Author:

Number of pages: 603-623
Year-Number: 2013-6 Issue 6

Abstract

Bu çalışmada, Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin uzman görüşü ve çıkartmalı okunabilirlik işlemine göre, okunabilirlik ve anlaşılabilirlikleri incelenmiştir. Bunun için ilk önce 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik ve anlaşılabilirlik düzeyleri, 12 Türkçe öğretmeninin görüşü alınarak zor, orta güçlükte ve kolay şeklinde sınıflandırılmıştır. Seçkisiz atama yöntemi ile 6, 7 ve 8. sınıf için zor, orta güçlükte ve kolay birer metin belirlenmiştir. Metinlerden çıkarılan sözcükleri tamamlamak için öğrenicilere farklı zamanlarda, her metin için bir ders saati süre verilmiştir. Bu işlemden elde edilen verilerin öğretmen görüşüyle tutarlı olup olmadığı değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin kolay, orta güçlükte ve zor olarak belirttiği metinlerin çıkartmalı okunabilirlik işlemi puanlarının, 6. ve 8. sınıflar için tutarlı olduğu, fakat 7. sınıf için öğretmenler tarafından orta ve kolay olduğu belirtilen metinlerin, öğrenciler tarafından zor anlaşıldığı belirlenmiştir. Okunabilirlik formüllerine göre de Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin güçlük düzeylerinin genel olarak zor olduğu söylenebilir. Öğretmen görüşü ile çıkartmalı okunabilirlik işleminden elde edilen verilerin bütün sınıflar için birbirleriyle tutarlı sonuçlar vermemesi, ders kitaplarına alınan metinlerin seçiminde okunabilirlik ve anlaşılabilirlikte sorunların olduğunu; uzman görüşünün her zaman isabetli ve doğru sonuçlar veremeyeceğini göstermektedir. Ders kitaplarına alınacak metinler, sadece uzman görüşü ile belirlenmemeli, ders kitapları için metin seçiminde güvenilirliği artıran farklı yöntemlerden de yararlanılmalıdır.

Keywords

Abstract

In this study, the readability and understandability of the texts in the course books of Turkish Language Courses have been examined according to expert opinion and cloze test. To this purpose, the readability and understandability levels of the texts in the Turkish course books at the 6th, 7th and 8th grades have been classified as difficult, of medium difficulty and easy, taking the opinions of 12 Turkish language teachers. A difficult text, a text of medium difficulty and an easy text have been decided on through random assignment for each of the 6th, 7th and 8th grades. Students were given at different times a class hour for each text to supply for the words that had been left out. The data obtained have been evaluated in terms of its consistency with the expert (teacher) opinion. The cloze test scores of the texts defined by the teachers to be easy, of medium difficulty and difficult have been seen to be consistent for the 6th and 8th grades. However, it has been found that the students had difficulty in comprehending the texts identified by the teachers to be of medium difficulty and easy for the 7th grade. It can be said that the texts in the Turkish Language course books are generally difficult according to the readability formula. The fact that the obtained data are not consistent with the teachers’ opinions for all grades shows that there exist problems with the selection of the texts in the course books in terms of readability and understandability and that experts’ opinions may not yield the right and accurate results all the time. The texts to be used in course books should not be determined only with recourse to experts’ opinions. Different methods that will increase the reliability should also be applied in the selection of texts for course books.

Keywords