AHZÂB SURESİ BAĞLAMINDA MEDİNE’DE MÜSLÜMANLARIN HZ. PEYGAMBER (S.A.S) İLE İLİŞKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : İLAHİYAT TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR
Number of pages: 597-619
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Medine döneminde İslam devletinin teşekkülü ile yeni bir medeniyetin inşa edilmesi vahyin kontrolünde en güzel örnek olarak topluma somut bir şekilde işaret edilen değerli elçinin önderliğinde gerçekleşmiş ve sonraki nesiller için de o kutlu elçi takip edilmesi gereken bir önder olarak insanlığa takdim edilmiştir. İşte bu sebeple gerek Medine’de kurulmuş gerekse tarihin farklı zaman ve mekânlarında kurulacak yeni medeniyetler için Hz. Peygamber’in Müslümanlarla ilişkilerinin boyutlarını bilmek önem arz etmektedir. Müslümanlar için Hz. Peygamber kendi nefislerinden önde gelen güzel bir örnek ve aynı zamanda hüküm koyucu bir peygamberdir. Bunlar da ancak vahyin yönlendirmesi ile gerçekleştiği için ona itaat etmek, saygı duymak ve uygulamalarında onu suçlamamak gerekmektedir. Ayrıca söz ve davranışlar ile onu incitecek durumlara tevessül edilmemesi, Müslüman olmanın doğal bir gereği olmalıdır; çünkü Allah tam bir teslimiyetle ona bağlanmayı emretmektedir. Ahzâb Suresinde Müslümanların Hz. Peygamber (s.a.s) ile ilişkilerinde düzenleme getirilen konular evlat edinme, miras, adab-ı muâşeret ve evliliktir. Bunların yanı sıra surede Müslümanların Hz. Peygamber’in eşleri ve eşlerinin de Hz. Peygamber’le ilişkileri ele alınmıştır. Bu ilişkilerin düzene konulması ile sağlıklı bir medeniyetin kurulmasında önemli adımlar atılmıştır. Müslümanların Hz. Peygamber’in eşleri ile ilişkileri onların peygamber eşi ve mü’minlerin anneleri olmaları temeline oturtulmuştur. İçeriği ise tesettür, evlenme yasağı, miras, iletişim adâbı ve hayâdır.

Keywords

Abstract

The formation of the Islam state in Medina had been established by Prophet Muhammed. He is the most beautiful example and a valuable ambassador. It has been said by Quran as concrete. Also, he is a leader to be followed for future generations. For this reason, it is important to know the dimensions of the Prophet's relations with Muslims to understand the civilization founded and to build a new civilization. For the Muslims, The Prophet is closer to the Believers than their own selves and also, he is a legislator judge prophet. We must obey and respect him. We cannot blame him for his commandments. Because, he puts the rule through revelation. Also, we must not hurt with our words and behaviors. Because it is a requirement of being a Muslim and Allah commands us to obey him with a full commitment. Al-Ahzâb organized the adoption, inheritance, marriage and decency in Muslims’s relations with Prophet. As well as, Muslims’s relations with wives of the Prophet and his wives’s relation with Muslims has been discussed. Important steps have been taken with arranging these relationships in establishing a healthy civilization. These relations are based on two main: The first, the wives of the Prophet are Muslims’s mother. The latter, they are wives of the Prophet.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics