ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ VE CENAZE TÖRENLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Tarih/Türkiye Cumhuriyeti
Number of pages: 1185-1215
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mustafa Kemal Atatürk, 1881’de Selanik’te dünyaya geldi. Orta halli bir ailenin çocuğuydu. Çocukluk yıllarında çok çalışkandı ve bedeni de oldukça sağlıklıydı. Eğitimini askeri okullarda tamamlayarak iyi bir kumandan oldu. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşlarında önemli görevleri başarıyla yerine getirdi. Mustafa Kemal, adını tam anlamıyla Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’ndeki zaferleriyle duyurdu. Doğu Cephesi’ndeki başarıları nedeniyle general oldu. Bununla beraber Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı’nda yenildi. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nden sonra Osmanlı İmparatorluğu toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. Ümitsiz bir zamanda Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Milli Mücadele başlatıldı. Bu mücadele kesin bir Türk zaferiyle neticelendi. Mustafa Kemal Paşa adını artık bütün dünya biliyordu. 1922’den sonra Mustafa Kemal Paşa’nın devlet adamı yönü ağır bastı. Ülkesini devrimleri sayesinde modern bir devlete dönüştürdü. Bu yönüyle tüm dünyada saygın bir yer kazandı. 1934’te Türkiye Büyük Millet Meclisi ona Atatürk soyadını verdi. Atatürk’ün yoğun çalışması vücudunda değişik rahatsızlıklara yol açtı. Hastalıklarının içinde en kötüsü ise sirozdu. Siroz hastalığı Atatürk’ün bedenini zayıflattı. Doktorlarının bütün tedavilere rağmen Atatürk 10 Kasım 1938’de saat 9.05’te vefat etti. Atatürk’ün ölümü Türkiye’de ve yurtdışında üzüntüyle karşılandı. Cenazesi halkın ve yabancı misafirlerin büyük ilgisiyle kaldırıldı. Bu çalışmada Atatürk’ün son günleri, ölümü, cenaze töreni ve yankıları ortaya konmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Mustafa Kemal Ataturk was born in Thessaloniki, 1881. He was son of one middle class family. He was very hardworking and his body was very healthy in childhood. Mustafa Kemal was a good commander completing training in the military schools. He successfully fulfilled important tasks at the Tripoli War, the Balkan Wars. He announced his name with the victories in the front of the Gallipoli, the First World War. He was a general because of the achievements in the Eastern Front. However, the Ottoman Empire was defeated in the First World War. The territory of the Ottoman Empire was occupied by the Allies after the Armistice of Mudros which it was signed on 30 October 1918. The National Struggle was launched under the leadership of Mustafa Kemal Pasha, because of the occupations. This struggle resulted in decisive Turkish victory. The whole world knew the name of Mustafa Kemal Pasha at present. After 1922, his direction of the statesman was very intense. He turned his country to a modern state with the revolutions. In this respect, He gained respectability of the whole world. The the Grand National Assembly of Turkey gave him the surname Ataturk in 1934. Hard-working process throughout his life caused various illnesses in his body. Cirrhosis disease was the worst of these diseases. Cirrhosis disease weakened Ataturk’s body. Ataturk died on November 10, 1938 at 9.05 in spite of his doctors’ all treatment efforts. Ataturk’s death caused sadness in Turkey and abroad. His funeral ceremony was done with the attention of the public and foreign visitors. In this study, it will try to put forward the last days of Ataturk, his death, his funeral ceremony and the effects of his death.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics