ÇÜNGÜŞ’TE SOSYAL VE DİNİ HAYAT

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Din Sosyolojisi
Number of pages: 731-759
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Diyarbakır ili Çüngüş ilçe merkezi ve ilçeye bağlı olan 25 köyde yaşayan Sünni Zazaların sosyal ve dini hayatını tespit etmek üzere 2003-2004 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan bir alan araştırmasıdır. Araştırmada nicel ve nitel yöntemler bir arada kullanılmıştır. Nicel olarak, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle örneklem olarak belirlenen toplam 415 kişiye konuyla ilgili anket çalışması uygulanmıştır. Nitel olarak ise, yörede mülakat ve katılımlı gözlem çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

This study is a field survey which was carried out on the province of Diyarbakır, Çüngüş district center and 25 villages depending on the district in order to determine the social and religious life of Sunni Zazas living here between 2003-2004 years.Quantitative and qualitative methods were used together in the research. Quantitatively, a relevant survey were applied to total of 415 people as a sample determined by simple random sampling method. Quantitatively, however, interviews and participant observation studies were carried out in the region.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics