TAŞIMA MALİYETLERİNİN MİNİMİZASYONUNDA OPTİMİZASYON MODELLERİNİN PERFORMANSI

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : İşletme (Muhasebe ve Sayısal Yöntemler)
Number of pages: 895-914
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm lojistik faaliyetleri (tedarik, üretim ve dağıtım) içinde taşıma, en önemli faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni taşıma maliyetinin tüm lojistik maliyetleri içinde tuttuğu önemli ve en büyük paydır. Bu payın sektörden sektöre değişeceği açık olsa da ortalama olarak % 50-65 aralığında bir paya sahip olduğu ifade edilmektedir. Kavramsal olarak taşıma; satın alınan hammadde, malzeme veya üretimi tamamlanmış mamullerin bir yerden başka bir yere akışı, fiziksel olarak hareket ettirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Ürünlerin tedarikçisinden alındıktan sonra işletme stoklarına getirilmesi, stoktaki ürünlerin üretime sevki, üretimi tamamlanan mamullerin satılmak üzere bayilere ya da depolara taşınması veya müşteriye teslimatı taşıma faaliyetinin kapsamında yer almaktadır. Taşıma faaliyetinin sebep olduğu bu maliyetinin minimize edilebilmesi için her şeyden önce optimum taşıma alternatiflerinin belirlenmesi gerekmektedir. Litaratürde birçok araştırmacının da taşıma maliyetlerini uygulanacak optrimizasyon teknikleri ile minimize etmenin mümkün olduğuna dair araştırması bulunmaktadır. Ancak optimum çözümün belirlenmesi kadar, çözüm için uygulanan teknik de önem arz etmektedir. Literatürde optimum çözümü sağlamaya yönelik birçok teknikten yararlanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı da literatürde başvurulan bu teknikler yardımıyla geliştirilen doğrusal programlama {DP}, hedef programlama {HP} ve bulanık mantık temelli doğrusal programlama {BMTDP} modellerinin performanslarının (sağlanabilecek potansiyel maliyet tasarruflarının) örnek olay üzerinden karşılaştırılmasıdır.

Keywords

Abstract

Transportation is the foremost activity at every stage of logistics (supply, production and distribution stages). It constitutes the huge part of logistics, because of its relative size in total logistics costs. The rate of the transportation in all logistics activities is approximately around 50-65 percent, however, that might be different sector by sector. Transportation is a term which can be defined as the physical movement of inventories such as raw materials, semi-finished goods and finished goods from one location to another. Shipping of products into firm storage after they have bought from suppliers, carrying of the storage items to manufacturing, and delivery of the manufactured items to warehouses or dealers to be sold, and delivery of the sold products to customers are some sub-activities of transportation. In order to achieve transportation with minimal cost, first of all the optimal transportation alternatives should be implied. In the literature there are many researches which confirm this statement. But the applied technique for decision problem is as important as transportation alternatives. For determining of optimal solution there are certain models. The aim of this study is comparing the performances (possible cost savings) of employed models (linear programming {LP}, goal programming {GP}, and fuzzy logic based integer linear programming {FLIP} in the case analyses.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics