AİLEDE ADALET EĞİTİMİ

Author:

Number of pages: 253-278
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Adalet insan hayatının her safhasını kuşatan, hayatın her anında insanın karşısına çıkan toplumun huzur ve mutluluğunu olumlu ya da olumsuz etkileyen son derece önemli bir unsurdur. Bu nedenle toplumda adil davranma ve hakka riayet takdir edilmekte, tersi ise olumsuz tepki doğurmaktadır. Hak ve adaletin gerekliliğini herkes kabul etse de kişilerin fayda ve menfaatine bağlı olarak hak ve adalet telakkisi değişebilmektedir. Toplumlarda bir bütün olarak haksızlık ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmak mümkün olmasa da bunları azaltma veya ideal seviyeye indirmek eğitimle mümkün olabilir. Bu nedenle eğitimin en önemli dönemi olan, kişiliğin temellerinin atıldığı erken yaşlarda ailede adalet eğitimi önem arz etmektedir. Her konu ve duruma uygun bir adalet uygulaması koymak, bunu da çocuklara öğretmek söz konusu olamaz. Ancak bireylere adalet ve adaletsizlik duygusu ile hak kavramını ve bu manayı gerçekleştirme idealini öğretmek mümkündür. Bunun için önce aile büyükleri adaleti kavramalı ve gerçekleştirmeli sonrasında yeni yetişen nesle ilkeli ve bilinçli bir şekilde adalet eğitimi verilmelidir. Adalet eğitiminde ailelerin özellikle dikkat etmesi gereken üç temel husus bulunmaktadır: örnek olma, eğitim için uygun bir ortam oluşturma ve eğitim içerikli uygulamalar yapma. İşte bu makalede çocuğun eğitiminde ailenin ehemmiyeti göz önüne alınarak temel ilke ve yöntemler bağlamında ailede adalet eğitimi konu alınmakta ve buna yönelik birtakım öneriler dile getirilmektedir.

Keywords

Abstract

Justice is a very important concept covering all parts of human life and directly affecting social order in positive or negative way. That’s why; fair behaviors and respect to justice are applauded, but the behaviors in opposite ways get reactions. Although all of the people understood the necessity of rights and justice, thoughts about rights and justice change depending on profits and benefits of people. Although it is not possible to remove all of unfairness and injustice in societies, it is possible to minimize them through education. That’s why; the justice education in family is very important in the most important period of education when the roots of character start to take. It is not possible to set justice implementations for every case and to teach them to the children. But it is possible to teach the in

Keywords