TÜRKİYE’DE KIRSAL VE KENT MERKEZLERİNDEKİ OKULLARDA ŞİDDET (AFYON İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 165-178
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Bu araştırmanın amacı Afyon il merkezi ve ilçelerinde bulunan ilkokullardaki öğrencilerin karşılaştıkları fiziksel, duygusal, sözel ve cinsel şiddete ilişkin öğretmen görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: Öğretmenlerin görüşlerine göre cinsiyet açısından öğrencilerin şiddet davranışları arasında anlamlı anlamlı bir farklılık var mıdır? Kent merkezinde ve kırsal alanda bulunan öğrencilerin karşılaştıkları şiddet davranışları arasında anlamlı farklılık var mıdır? Araştırma Afyon İl merkezi ve ilçelerinden seçilen toplam 14 ilkokulda yapılmıştır. Araştırmaya toplam 177 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin 81’i erkek, 96’sı ise bayanlardan oluşmaktadır. Öğretmenlerin 113’ü şehir merkezinde, 64’ü ise ilçelerde görev yapmaktadır. Araştırmada Çınkır ve Kepenekçi (2003) tarafından geliştirilen zorbalık ve şiddet ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin görüşlerine göre şehir merkezinde ve kırsal kesimde yer alan öğrencilerin karşılaştıkları şiddet davranışları arasında anlamlı farklık olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study aims to research the thoughts of teachers working in rural and urban areas about students’ violent behaviors directed against each other in physical, verbal, emotional, sexual, and institutional dimensions in Afyonkarahisar province of Turkey. In this context, the answers to the following questions will be discussed: Is there a meaningful difference between students’ violent behaviors directed towards each other and teachers’ gender? Do students’ violent behaviors directed towards each other create a difference in terms of being a teacher in a rural or urban area? The sample comprises 14 primary schools in rural and urban areas each. A total of 177 teachers from 14 primary schools participated in the study. A Descriptive scanning method was used in the study. 81 (45.8%) of 177 teachers are men and 96 of them (54.2%) are women in the study. 113 (63.8%) of the teachers work in urban areas and 64 of them (36.2%) work in rural areas. The survey “The types of behavior encountered among pupils in school” used in this study was upgraded in line with the classifications in the survey “Bullying and Violence,” which was prepared by Çınkır and Karaman-Kepenekçi (2003). At the end of the study, it was found that primary school students in rural areas showed more violent behaviors than their urban counterparts (in physical, verbal, emotional, sexual, and institutional dimensions).

Keywords