GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HOLLANDA’DAKİ YAHUDİ OKULLARI VE PROBLEMLERİ -Rosj Pina Yahudi Okulu Örneği-

Author:

Number of pages: 223-240
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Hollanda’da Yahudilerin hayat sürmesi 12. Yüzyılın başlarına kadar gitmekle beraber Yahudilerin Hollanda’ya tam olarak yerleşmeleri 17. yüzyıla dayanır. 1492 yılında İspanya’nın İber yarım adasını tamamen ele geçirmesinden sonra baskılara maruz kalan Yahudiler öncelikle Belçika topraklarına göç etmiştir. Hollanda’nın bağımsızlığını kazanıp, tüm din, dil ve ırkların kendi topraklarında hür bir şekilde yaşayabileceğini ilan etmesinden sonra 17. Yüzyılda Yahudiler büyük kitleler halinde Hollanda’ya göç etmişlerdir. Bu göç dalgasından itibaren Yahudiler kendi dil, din ve kimlerini korumak için Yahudi okulları açmaya başlamışlardır. Yahudi okulları tarihî süreçte bir çok aşama geçirmişler, bu süreçte Yahudilerin Hollanda toplumuyla önce entegrasyonu daha sonra asimile olmalarında bu okulların eğitim sistemi içindeki konumları belirleyici olmuştur. Bu çalışmada, 12. yüzyıldan itibaren Hollanda’ya yerleşen Yahudilerin Hollanda eğitim sistemi içerisindeki din dersi verme mücadelelerinin geçmişi ve günümüzdeki durumu hakkında bilgiler verilmiştir. Makalenin giriş kısmında, Yahudilerin Hollanda toplumuyla ilk ilişkileri ve 12. yüzyıldan 1945 yılına kadar Hollanda eğitim sisteminde Yahudilerin eğitimi hakkında bilgiler verilmiştir. Bu süreçte Yahudilerin karşılaştıkları sorunlar ayrıntılı olarak belirtilerek günümüzdeki Yahudi din eğitiminin durumu açıklanmıştır. Sonraki bölümde 1945’den günümüz Yahudilerin devlet okullarındaki din eğitiminin günümüzdeki durumu belirtilerek Rosj Pina Yahudi okulunda yapılan gözlem ve mülakat sonuçlarına yer verilmiştir. Son bölümde ise Yahudiler özelinde Avrupa’da yaşayan azınlıkların kimliklerini korumak için neler yapabileceği hakkında öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Jewish life in the Netherlands continues to go up to the beginning of the twelfth century. However Jewish settlements in the Netherlands are based on the seventeenth century. After the invasion of the Iberian peninsula of Spain in 1492, Jews were subjected to pressures migrated primarily the territory of Belgium. When the Netherlands gained its independence, it declared all languages, religions and races can live free in its own land in seventeenth century, the Jews had migrated to the Netherlands in large masses. After they immigrated to the Netherlands, Jews opened their own schools to maintain their language, religion and identity. Jewish schools have undergone many stages during the historical period. In these historical period, the place of Jewish schools in the Dutch education system has been decisive position for firstly integration then assimilation of Jews community in the Netherlands. In this study, first of all giving information about history of Jewish religious education of Jews who settled in The Netherlands since the beginning of the 12nd century and Jewish Schools in the Netherlands are mentioned. Secondly, results of observation and interviews which make in Rosj Pina Jewish School are given. At the begining of the article, both immigration of Jews to the Netherlands and relations of Jews with Dutch community at the beginning of the 12nd century are mentioned. Later, the religious education problems of Jewish children in public school and efforts of Jews to resolve these problems and history of Jewish schools and current situation of Jewish schools and religious education in public schools are explained. At last , some offers about religious minorities who live in the Netherlands and Europe for developing their religious education are taken up.

Keywords