AĞRI MERKEZ İLÇEDE KÖY YERLEŞMELERİNİN COĞRAFİ ŞARTLARLA İLİŞKİSİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 8
Number of pages: 297-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmaya konu olan Ağrı Merkez İlçesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat Van Bölümü sınırları içerisinde yer alır. Yapılan bu çalışmada Ağrı Merkez İlçesindeki 105 köy yerleşmesinin dağılışı coğrafi bakış açısıyla ele alınmış ve söz konusu köy yerleşmeleri yer adları, konumları, kuruluş yerleri, yükselti basamakları, dokusal şekil özellikleri, nüfus büyüklükleri ve ekonomik faaliyetleri gibi farklı kriterler esas alınarak kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Belirtilen kriterler çerçevesinde elde edilen sonuçlar Ağrı Merkez İlçedeki köy yerleşmelerinin büyük ölçüde doğal çevrenin kontrolünde şekillendiğini göstermektedir. Çalışma sonucunda ulaşılan bir diğer önemli veri ise, köy yerleşmelerinde ekonomik kaynaklar ile nüfus arasındaki dengenin nüfus aleyhine hızla bozulduğu ve alternatif geçim kaynaklarının geliştirilmemesi durumunda yörede kırsaldan kentlere doğru yoğun olarak yaşanan göçlerin artarak devam edeceğidir. Öz Çalışmaya konu olan Ağrı Merkez İlçesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat Van Bölümü sınırları içerisinde yer alır. Yapılan bu çalışmada Ağrı Merkez İlçesindeki 105 köy yerleşmesinin dağılışı coğrafi bakış açısıyla ele alınmış ve söz konusu köy yerleşmeleri yer adları, konumları, kuruluş yerleri, yükselti basamakları, dokusal şekil özellikleri, nüfus büyüklükleri ve ekonomik faaliyetleri gibi farklı kriterler esas alınarak kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Belirtilen kriterler çerçevesinde elde edilen sonuçlar Ağrı Merkez İlçedeki köy yerleşmelerinin büyük ölçüde doğal çevrenin kontrolünde şekillendiğini göstermektedir. Çalışma sonucunda ulaşılan bir diğer önemli veri ise, köy yerleşmelerinde ekonomik kaynaklar ile nüfus arasındaki dengenin nüfus aleyhine hızla bozulduğu ve alternatif geçim kaynaklarının geliştirilmemesi durumunda yörede kırsaldan kentlere doğru yoğun olarak yaşanan göçlerin artarak devam edeceğidir.

Keywords

Abstract

Merkez District of Ağrı, which is the subject of the study, is located within the boundaries of Upper Murat Van Region of Eastern Anatolia Region. This study approached the distribution of 105 village settlements in Merkez District of Ağrı with a geographical aspect and the aforementioned village settlements were widely investigated based on various criteria such as toponomies, positions, settlement areas, elevation benchlands, textural figure features, population sizes and economic activities. The results which were obtained within the scope of the specified criteria show that village settlements in Merkez District of Ağrı are mainly shaped under the control of the natural environment. Another important data that was obtained as a result of the study is that the balance between economic resources and population in village settlements are rapidly corrupting to the detriment of population and the intense migration from rural to urban areas will increase in the region unless alternative sources of income are developed.

Keywords