İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 59-75
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Teknoloji, insanlığın mevcut araç ve gereçleri kullanarak hayatı kolaylaştırmaları için geliştirilmektedir. Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, tüm hayatımızı etkilemektedir. Teknolojik gelişmelerin, yaşamın her boyutunda olumlu etkileri bulunmaktadır. İletişim teknolojileri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ofis ortamlarını ve ofiste yapılan işlerin niteliğini değiştirmektedir. Bürolarda kullanılan teknolojiler, büro çalışanlarının verimliliklerine, iş hacmine ve kalitesine direkt etki yapmaktadır. Büroların bilgi üretebilmeleri için makinelere ve bu makineleri kullanabilen, gerektiğinde arızaları giderebilen, bakımlarını yapabilen bilgili, eğitimli insanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Dolayısıyla büro çalışanlarının, iletişim teknolojileri bilgi düzeyleri araştırmaya değer önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı, ileride bir büro çalışanı olacak olan Büro Yönetimi ve Sekreterlik öğrencilerinin iletişim teknolojileri bilgi düzeylerini tespit ederek öneriler geliştirmektir.

Keywords

Abstract

Technology is being developed to make human life easier by using existing tools and equipments. The rapid changes in information and communication technologies in recent years have been affecting all our lives. Technological developments have a positive influence on all aspects of life. Communication technologies change office environments and the nature of the work done in office in our country as well as all over the world. The technologies used in offices have a direct influence on the productivity of office workers, business volume and quality. Offices need machines to produce information and informed, educated people who can use, make maintenance and fix those machines when needed. Therefore, office workers’ information level of communication technology is an important issue worth investigating. The purpose of this study is to develop the recommendations through determining Department of Office Management and Secretarial students’ information levels of communication technologies.

Keywords