MARDİN VE ŞIRNAK İLLERİNDEKİ SÜRYANİLERE AİT DİNİ YAPILARIN KÜLTÜR (VE İNANÇ) TURİZMİ POTANSİYELİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 8
Number of pages: 589-607
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanların kendi dini inançları kapsamında kutsal saydıkları yerlere olan ziyaretleri (hac) ya da kendi veya başka inançlara ait dini yapıların bulunduğu yerlere olan seyahatleri olarak tanımlanabilecek inanç turizmi, Türkiye’de kültür turizmi denince akla gelebilecek turizm türlerinin başında yer almaktadır. Çalışmamız kapsamında ele aldığımız Mardin ve Şırnak illeri de farklı uygarlıklara ait dini yapılarıyla hem kültür, hem de inanç turizmi açısından oldukça önemli birer çekim merkezi konumundadırlar. Kendilerini ilk Hıristiyanlar ve İsa’nın dilini konuşan bir halk olarak nitelendirilen Süryanilerin esas yerleşim alanları Mezopotamya, Anadolu ve Suriye'yi kapsayan Ortadoğu coğrafyasıdır. Ancak Süryanilerin yoğun olarak yaşadıkları, Süryaniler tarafından kutsal sayılan ve merkezi Midyat olan Tur Abdin adı verilen bölgedir. Tur Abdin bölgesi Mardin merkez ve Mardin’e bağlı bazı ilçeleri ve köyleri, Şırnak iline bağlı bazı ilçeleri ve köyleri ve Batman’a bağlı bazı ilçe ve köyleri kapsamaktadır. Bu çalışmada Mardin ve Şırnak illerindeki Süryanilere ait dini yapıların kültür (ve inanç) turizmi potansiyeli üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Abstract

The visits to places of veneration of the people within the scope of their religious beliefs hac or their own religious beliefs or other beliefs of structures in locations where it can be defined as the travel tourism, the religious tourizm may come to mind first when you think the culture tourism in Turkey. Within our study the cities Mardin and Şırnak that we dealt with are at the position of center of attraction with their both religious structures belonging to different civilizations and culture and the religious tourism. The Mezopotamya that is the main residential areas of the Syrians who characterize themselves as the first Christians and the first people who spoke the Christ’s language is The geography of the Middle East, including Anatolia and Syria. But it is a ragion that are called Tur Abdin of which the central is Midyat where Assyrians mainly inhabited and considered as sacred by the Syrians. The Tur Abdin district include the Mardin central Şırnak and Batman with some of their districts and villages.At this study it is focused on the religious turism, culture tourism and Religious buildings that are belong to Syrians in the provinces of Mardin and Şırnak.

Keywords