DEĞER VE DİN İSTİSMARI

Author:

Year-Number: 2014- 24
Number of pages: 13-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değerlerle bir değer olarak dinin istismarını, suistimalini veya sömürülüşünü konu edinen bu çalışma, toplumsal yaşamda değer ve din istismarını anlamayı amaçlamaktadır. Toplumsal bir olgu olarak değerler, toplumun dayanak noktalarını oluştururlar. Grup üyelerinin ortak kabulüyle oluşan ve eşya ve olayların değerlendirilmesinde bir standart getiren değerler, insanların tutum ve davranışlarının ve toplumsal ilişkilerin gerçeklik bulmasında önemli roller ifa ederler. Toplumsal değerler içinde önemli bir yere sahip olan din, nihai değer olarak birçok değerin toplumsal kabulünde rol sahibidir. Kendisi bizatihi bir değer olan din, toplumda değerler üretebildiği gibi değerlere değer katar, değerlerin toplum katında kabulünde meşrulaştırıcılık işlevi görür. Din de dahil değerler, toplumsal hayatta etkili oluşlarından dolayı hep istismara konu olmuşlardır. Değerlerin ve bir değer olarak dinin istismarı, değerlerin grubun veya toplumun ortak malı olmasıyla yakından bağlantılıdır. Tabiatı gereği sosyolojik bir olgu olan istismar, bir toplumsal ilişki biçimidir. Bu çalışmada, değerler ve dinin istismarını ele alırken, değerlerin ve dinin kötüye kullanılmasının toplumsal boyutlarını bilimsel düzlemde anlama çabasına girişmek, yazarın amacıdır.

Keywords

Abstract

The issue of this study is the exploitation and abuse of values and religion as a value. Values as social phenomena constitute the fundamental basis points of society. Values which are formed by the common acceptance of group members and bring a standard to evaluate things and evenings play important roles in the development of people's attitudes and behaviors and in the realization of social relationships. Religion as an ultimate value has an important place in social values and holds a part for an acceptance of many values. Religion which itself is a value enrichs values as well as produces values in society, and fulfils a legitimating function in the acceptance of values by society. Values including religion always become subject to exploitation because of their influence in social life. The exploitation of values and religion as a value is close related with the fact that values and religon are the common goods of group or society. The exploitation which is a sociological phenomenon due to its nature is a kind of social relation and is a fact that emerges on social ground. In this study considering the exploitation of values and religion, trying to understand the social dimensions of the abuse or the misuse of values and religion at the scientifical level is the aim of the writer.

Keywords