COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) ve UZAKTAN ALGILAMA (UA) İLE TUZLULUĞUN ETKİSİ ALTINDA PAMUKTA VERİM KAYBININ BELİRLENMESİ GAP Bölgesi, Akçakale Örneği, TÜRKİYE.
THE DETERMINATION OF THE COTTON PRODUCTIVITY AND LOSSES UNDER THE EFFECT OF SALINITY BY USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) AND REMOTE SENSING (RS) GAP Region, Akçakale Sampling, TURKEY

Author : Murat AYDOĞDU -Mustafa H. AYDOĞDU - Mehmet Ali ÇULLU
Number of pages : 617-630

Abstract

GAP(Güneydoğu Anadolu Projesi); Türkiye’nin en büyük, entegre, çok sektörlü, sürdürülebilir bölgesel kalkınma projesidir. Proje; kalkınma için pek çok sektörü kapsamakta olup, tarım ve sulamada bunların içindedir. 9 il ve pek çok ilçe GAP kapsamında yer almaktadır. Akçakale ilçesi de bunlardan biri olup, rakımı 385 metre, iklimi yarı kurak, yüzölçümü ise 1248 km.2’dir. Harran ovasında yer alan Akçakale genel olarak kuzeyden güneye doğru açılan düz ve geniş bir ova görümündedir. İlçe yüksek taban suyu ve buharlaşma nedeniyle tuzlulaşma problemi ile karşılaşmaktadır. Harran ovasında ana ürün pamuktur. Bazı alanlarda şiddetli seviyelerdeki tuzluluk değerleri bitki verimini önemli oranda etkileyebilmektedir. Yapılan bu çalışmada farklı tuzluluk seviyelerine gelen pamuk tarlalarından (0-20 cm derinlik) alınan bozulmuş toprak örnekleri değerlendirilmiştir. Ayrıca bölgenin Landsat TM uydu görüntüsü alınmıştır. Böylece çalışma alanlarında pamuğun yetişme periyodunda gelişimi, topraktaki tuz değişimi ve verimi takip edilmiştir. Son yıllarda uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak seçilen örnek alanlarındaki bilgiler kullanılarak geniş alanlardaki durum tahmin edilebilmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmada farklı tuzluluk değerlerine sahip arazi analiz ve verim değerleri uydu verileriyle ilişkilendirilmiştir. Akçakale ilçesindeki pamuk ekili alanlardaki tuzluluk etkisiyle oluşan verim değerleri hesaplanmıştır. Buna göre 2009 yılında, tuzlanma nedeniyle 1 840 625 kg ürün ve 935 711 USD gelir kaybı meydana gelmiştir. Türkiye pamuk ithalatında dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer almakta olup, 2009/2010’da 957 bin ton pamuk ithal etmiştir.GAP(Güneydoğu Anadolu Projesi); Türkiye’nin en büyük, entegre, çok sektörlü, sürdürülebilir bölgesel kalkınma projesidir. Proje; kalkınma için pek çok sektörü kapsamakta olup, tarım ve sulamada bunların içindedir. 9 il ve pek çok ilçe GAP kapsamında yer almaktadır. Akçakale ilçesi de bunlardan biri olup, rakımı 385 metre, iklimi yarı kurak, yüzölçümü ise 1248 km.2’dir. Harran ovasında yer alan Akçakale genel olarak kuzeyden güneye doğru açılan düz ve geniş bir ova görümündedir. İlçe yüksek taban suyu ve buharlaşma nedeniyle tuzlulaşma problemi ile karşılaşmaktadır. Harran ovasında ana ürün pamuktur. Bazı alanlarda şiddetli seviyelerdeki tuzluluk değerleri bitki verimini önemli oranda etkileyebilmektedir. Yapılan bu çalışmada farklı tuzluluk seviyelerine gelen pamuk tarlalarından (0-20 cm derinlik) alınan bozulmuş toprak örnekler

Keywords

GAP, Tuzluluk, Pamuk Verimi, Uydu Görüntüleri, NDVI (Normalize Edilmiş Vejetasyon İndeksi)

Read: 703

Download: 225