İLKÖĞRETİM SOSYAL ALAN DERS KİTAPLARININ GÖRSEL BOYUT VE İÇERİK TUTARLILIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ
A RESEARCH ON COHORENCE OF VISUAL DIMENSION AND CONTENT IN TEXTBOOKS OF PRIMARY SCHOOL

Author : Recep ÖZKAN -Saliha Bulut TUTKUN
Number of pages : 371-386

Abstract

Bu araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Okullarının I. Kademesinde okutulmakta olan 4. ve 5. sınıf Sosyal Alan ders kitaplarının, görsel boyut ve içerik tutarlılığı açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın alt problemlerini, ünite başlıkları-konu başlıkları, konu başlıkları-metin ana fikri, konu başlıkları-görsel öğeler ve metin ana fikri-görsel öğeler tutarlığı boyutları oluşturmuştur. Araştırma tarama modeli niteliğindedir. Araştırmanın evrenini, 2007–2008 eğitim-öğretim yılı İlköğretim I. Kademede okutulan Sosyal Alan ders kitapları oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, İlköğretim I. Kademe 4. sınıf Türkçe, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Trafik Güvenliği ve 5. sınıf Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi ders kitapları olmak üzere toplam 7 adet ders kitabı oluşturmuştur. Veriler, her bir ders kitabının ünite ve konularını içeren ve “Hiç, Az, Orta, Çok ve Tamamen” derecelerinden oluşan tablolar aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda; İlköğretim I. Kademe 4. ve 5. sınıflar Sosyal Alan ders kitaplarının, görsel boyut ve içerik tutarlılığının kısmen yeterli, İlköğretim I. Kademe 4. ve 5. sınıflar Sosyal Alan ders kitaplarında, ünite başlıkları ile konu başlıkları yüksek oranda tutarlı, İlköğretim I. Kademe 4. ve 5. sınıflar Sosyal Alan ders kitaplarında, konu başlıkları ile metin ana fikri yüksek oranda tutarlı, İlköğretim I. Kademe 4. ve 5. sınıflar Sosyal Alan ders kitaplarında, konu başlıkları ile görsel öğeler tutarlılığı orta düzeyde, İlköğretim I. Kademe 4. ve 5. sınıflar Sosyal Alan ders kitaplarında, metin ana fikri ile görsel öğeler tutarlılığı düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

İlköğretim, Ders Kitabı, İçerik, Görsel Tasarım, Eğitsel Tasarım.

Read: 701

Download: 235