HOLLYWOOD SİNEMASINDA EVCİLLEŞTİRİLEN CANAVARLAR ve İDEOLOJİK İŞLEVLERİ: ALACAKARANLIK DESTANI

Author:

Year-Number: 2014- 24
Number of pages: 421-464
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Korku türünün genel kodlara sahip olduğu Hollywood Sinemasında başroldeki canavarlar herzaman ideolojik ve toplumsal işlevlere sahiptirler. Belirli tarihsel dönemlerde bu işlevlere uygun şekilde canavarların da değiştikleri görülmektedir. Canavarlar toplum dışı ve Amerikan Toplumunun değerlerine karşı duran içerideki ya da dışarıdaki ‘öteki’lerdir. 2008-2012 yıllarının oldukça popüler vampir-gerilim-romantik film serisi olan Alacakaranlık Efsanesi’nin en önemli özelliği korku sinemasının vazgeçilmez ‘öteki’lerinden olan vampir ve kurtadamın romantikleştirilip evcilleştirilmesidir. Bu film, vampirin “öteki” olarak yer aldığı korku edebiyatıyla da bağlantılıdır. Gotik edebiyat, Hollywood Korku Sineması üzerinde büyük ölçüde etkili olmaktadır. Tür olarak gotik ve romans arasında her zaman sıkı bir bağlantı bulunmaktadır. Film serisinde vampir-kahramanın romantikleştirilmesinin en büyük işlevi Amerikan Toplumunun karşısındaki “ötekinin” evcilleştirilmesi fantazisidir. Bu durum aynı zamanda ‘öteki’ye karşı alınan tavrı da göstermektedir. Bu anlamda filmde fantastik öteki’lere önemli işlevler kazandırılmaktadır. Dışarıda ve içerdeki öteki’lere karşı duyulan endişeler ve tehditler fantazi dünyasında yok edilmeye çalışılırken ‘öteki’ olarak vampirler ve kurtadamlar toplumsal değerlerle uyumlu hale getirilerek evcilleştirilmektedir. Alacakaranlık Destanı’nda ‘öteki’ye karşı değişen bu tutum Amerika Birleşik Devletleri’nde son dönemde görülen toplumsal ve siyasal yapılanmalarla ilgilidir. Ayrıca film serisi popüler bir söylem olarak farklı türlerle ilişkili anlatım yapısına sahiptir. Çalışmada filmdeki “öteki” olarak vampirin ideolojik işlevleri açıklanırken, vampire bir varoluş olarak psikolojik, toplumbilimsel ve tarihsel yapılanmayla ilgili açıklamalar getirilmektedir.

Keywords

Abstract

Leading monsters in Hollywood Cinema, in which horror genre has commonly accepted codes, have always ideological and sociological functions. One can observe that these monsters also have changed due to the functions in certain times. Monsters are ‘others’ from both inside and outside, who oppose Rules of American Society. The Twilight Saga, which is vampire, thriller, romance film serial, and which is very popular between 2008 and 2012, has an important characteristics is that vampires and werewolves who have been indispensable others of horror movies, are romanticized and tamed. This film serial is connected to horror literature in which vampire exists as “other”. Gotique literature has had a strong effect on horror movies in Hollywood Cinema. There has always been a strong relationship between gotique and romance genres. The greatest function of romanticization of hero is fantazy of taming ‘other’in this film serial, who stands against American society. This situation also shows attitudes against ‘other’. Whereas anxieties and threats for others are tried to be ended, vampires and werevolves as ‘others’ are tamed by making them obedient with moral values of society. Thus important functions are added to others of an unreal world. This changing attitude for ‘other’ in The Twilight Saga is related to recent social and political structures in the United States of America. In addition to this as a popular discourse this serial has such a narration which is connected to different types of genres. In this study whereas ideological functions of vampire as “other” are explained, as a being “vampire” are also explained by psychologically, sociologically and historically.

Keywords