HOLLYWOOD SİNEMASINDA EVCİLLEŞTİRİLEN CANAVARLAR ve İDEOLOJİK İŞLEVLERİ: ALACAKARANLIK DESTANI
TAMED MONSTERS in HOLLYWOOD CINEMA and

Author : Günseli PİŞKİN
Number of pages : 421-464

Abstract

Korku türünün genel kodlara sahip olduğu Hollywood Sinemasında başroldeki canavarlar herzaman ideolojik ve toplumsal işlevlere sahiptirler. Belirli tarihsel dönemlerde bu işlevlere uygun şekilde canavarların da değiştikleri görülmektedir. Canavarlar toplum dışı ve Amerikan Toplumunun değerlerine karşı duran içerideki ya da dışarıdaki ‘öteki’lerdir. 2008-2012 yıllarının oldukça popüler vampir-gerilim-romantik film serisi olan Alacakaranlık Efsanesi’nin en önemli özelliği korku sinemasının vazgeçilmez ‘öteki’lerinden olan vampir ve kurtadamın romantikleştirilip evcilleştirilmesidir. Bu film, vampirin “öteki” olarak yer aldığı korku edebiyatıyla da bağlantılıdır. Gotik edebiyat, Hollywood Korku Sineması üzerinde büyük ölçüde etkili olmaktadır. Tür olarak gotik ve romans arasında her zaman sıkı bir bağlantı bulunmaktadır. Film serisinde vampir-kahramanın romantikleştirilmesinin en büyük işlevi Amerikan Toplumunun karşısındaki “ötekinin” evcilleştirilmesi fantazisidir. Bu durum aynı zamanda ‘öteki’ye karşı alınan tavrı da göstermektedir. Bu anlamda filmde fantastik öteki’lere önemli işlevler kazandırılmaktadır. Dışarıda ve içerdeki öteki’lere karşı duyulan endişeler ve tehditler fantazi dünyasında yok edilmeye çalışılırken ‘öteki’ olarak vampirler ve kurtadamlar toplumsal değerlerle uyumlu hale getirilerek evcilleştirilmektedir. Alacakaranlık Destanı’nda ‘öteki’ye karşı değişen bu tutum Amerika Birleşik Devletleri’nde son dönemde görülen toplumsal ve siyasal yapılanmalarla ilgilidir. Ayrıca film serisi popüler bir söylem olarak farklı türlerle ilişkili anlatım yapısına sahiptir. Çalışmada filmdeki “öteki” olarak vampirin ideolojik işlevleri açıklanırken, vampire bir varoluş olarak psikolojik, toplumbilimsel ve tarihsel yapılanmayla ilgili açıklamalar getirilmektedir.

Keywords

Tür, gotik, romans, sinema, ideolojik

Read: 776

Download: 324