SÖZLÜKLER OKUNUR MU? SÖZLÜKLERE BAKILIR MI?

Author:

Year-Number: 2014- 24
Number of pages: 237-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu yeni şeyleri öğrenmeye meraklıdır. Bir çocuk için hem ana dili hem de yabancı bir dil yenidir. Çocuk ana dilini aile çevresi içinde öğrenirken yabancı dili ise daha çok kurslarda öğrenir. Bu öğrenme sözcük düzeyinde başlar, diğer dil kurallarıyla devam eder. Öğrenilen yeni kelimeler kişinin söz varlığını geliştirir. Bu da o kişinin başkalarıyla sağlıklı bir iletişim kurmasına yardımcı olur. Çünkü iletişimde en önemli unsur anlamlı mesajlardır. Bu da daha çok kelimelerle sağlanır. Çocuklar birçok temel kelimenin anlamını doğal ortamda öğrenir ancak karşılaştığı yeni ve soyut kavramların açıklamasını anne babasından isteyebilir. Bu yabancı dil öğrenimi için de geçerlidir. Ancak hem ana dil hem de yabancı dil öğreniminde günlük kullanılan kelimelerin dışında pek çok kelimenin anlamı daha çok sözlük yardımıyla öğrenilir. Sözlükler hemen her çeşidiyle insanların hayatında önemli bir yer tutar. Sözlükler genellikle anlamı bilinmeyen kelimeler ya da kelimelerin kullanım alanlarını öğrenilmek için kullanılır. Daha çok başvuru kaynağı olan sözlükler bir dilin hazinesini içinde barındırır. Bu hazineden gereği gibi istifade etmek için sözlükleri okumak gerekir. Bu çalışmada öncelikle “Sözlükler okunur mu, sözlüklere bakılır mı?” konusu tartışılacak. Daha sonra üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri için sözlük okumanın faydaları üzerinde durulacaktır.

Keywords

Abstract

Human beings are curious to learn new things. For a child, mother tongue is new as well as a foreign language. While children learn mother tongue in the family environment, they learn a foreign language through courses. This learning begins at the level of word and develops with the rules of other languages. New words enrich people’s vocabulary. This situation helps one person to communicate with others in a healthy way. The most important element in communication is meaningful messages. Healthy communication is provided with meaningful words. A child learns basic meaning of the words in a natural environment but they usually ask their parents to teach the description of the new words and abstract concepts. This is also an acceptable fact for foreign language learning. However, the meanings of many words are learned by the help of dictionary. Dictionaries with almost every type hold an important place in people's lives. Dictionaries are often used to learn the meaning of unknown words and different meanings of words. Dictionary which is more used as a reference contains the treasury of the language. In order to benefit from this treasury is required to read the dictionary. In this study, firstly, "Is the dictionary to be read or is the dictionary to be used only as a reference?" issues will be discussed. Then, we will focus on the benefits of reading the dictionary for students who study at the department of Turkish Language and Literature.

Keywords