TÜRKİYE’DEKİ KADIN SİYASETÇİLERİN EYLEMLERİ: AKP VE CHP ÖRNEKLERİ

Author:

Year-Number: 2014- 24
Number of pages: 283-302
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağ kanatta bulunan siyasi partilerle sol kanatta bulunan siyasi partiler arasında farklılıklar var mıdır? Bu makale işte bu soruya Türkiye’deki ideolojik olarak zıt olarak olan iki siyasi parti, AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) ile CHP’ye (Cumhuriyet Halk Partisi) odaklanarak cevap aramaktadır. AKP kendisini muhafazakar ve demokrat olarak tanımlarken CHP ise laik ve sosyal-demokrat olduğunu belirtmektedir. Bu iki parti Türkiye’de en çok oy olan partilerdir. AKP 2002’den beri tek parti hükümeti yönetmektedir, ki aynı dönemde CHP ana muhalefet partisi olarak yer almıştır. Çalışmanın verileri, parti yayınları, ideolojik olarak zıt yaklaşımda iki gazete ve partilerin değişik hiyerarşi seviyelerinde hem erkek hem de kadın siyasetçilerle yapılan 53 röportaja dayanmaktadır. Her iki partideki kadınların çalışmaları başlıca iki konuya odaklanmaktır. Birinci olarak, siyasetçi kadınlar hayırseverlik işleriyle ilgilenirler. Bu çalışma yalnızca kadınlar ve ailelerini değil, özellikle dezavantajlı durumdaki aileleri, tüm yaş gruplarını ve cinsiyetleri ilgilendirmektedir. İkinci olarak ise, AKP’li kadınlar genellikle geleneksel aile değerlerinin korunmasıyla, CHP’li kadınlar ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve laikliğin savunulmasıyla ilgilenmektedir. Ancak ev ziyaretleri, parti içi eğitimler ve kadınlarla ilgili diğer organizasyonlar söz konusu olduğunda AKP ve CHP birbirine benzemektedir. Bu durum, İslam’ın, Akdeniz kültürünün, hızla büyüyen ekonominin ve genel olarak Türk siyasal kültürünün her iki partiyi de aynı şekilde etkilemesiyle açıklanabilir.

Keywords

Abstract

Are there differences between the activities of women in right-wing parties and left-wing parties? This article pursues this question by focusing on two ideologically opposed parties in Turkey, the AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi, The Justice and Development Party) and the CHP (Cumhuriyet Halk Partisi, The Republican People’s Party). The AKP declares itself to be both conservative and democratic while the CHP declares itself to be both secular and social democratic. These two parties win most of the votes in Turkey. The AKP has headed a single-party government since 2002, which has result in the CHP as operating the main opposition party ever since. The data come from the party publications, two newspapers with opposing ideological perspectives as well as 53 interviews conducted at different party levels with both male and female politicians. The work of the women in both parties has two main areas of focus. Firstly, women are involved in charity work. This work does not just concentrate on women but on families, especially disadvantaged families, all age groups and both genders included. Secondly, female members of the AKP are generally concerned with the protection of traditional family values, whereas those of the CHP are concerned with the defense of gender equality and secularism. However, as far as the home visits, training and other organizations directed towards women are concerned, the AKP and the CHP are very much similar. This is not surprising at all, because several facts, such as the influence of Islam, the Mediterranean culture, the rapidly growing economy and the Turkish political culture in general, influence both of the parties the same way.

Keywords