TÜRKİYE’DEKİ KADIN SİYASETÇİLERİN EYLEMLERİ: AKP VE CHP ÖRNEKLERİ
The Activities of Female Politicians in Turkey: The Examples of the AKP and the CHP

Author : Şebnem CANSUN --
Number of pages : 283-302

Abstract

Sağ kanatta bulunan siyasi partilerle sol kanatta bulunan siyasi partiler arasında farklılıklar var mıdır? Bu makale işte bu soruya Türkiye’deki ideolojik olarak zıt olarak olan iki siyasi parti, AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi) ile CHP’ye (Cumhuriyet Halk Partisi) odaklanarak cevap aramaktadır. AKP kendisini muhafazakar ve demokrat olarak tanımlarken CHP ise laik ve sosyal-demokrat olduğunu belirtmektedir. Bu iki parti Türkiye’de en çok oy olan partilerdir. AKP 2002’den beri tek parti hükümeti yönetmektedir, ki aynı dönemde CHP ana muhalefet partisi olarak yer almıştır. Çalışmanın verileri, parti yayınları, ideolojik olarak zıt yaklaşımda iki gazete ve partilerin değişik hiyerarşi seviyelerinde hem erkek hem de kadın siyasetçilerle yapılan 53 röportaja dayanmaktadır. Her iki partideki kadınların çalışmaları başlıca iki konuya odaklanmaktır. Birinci olarak, siyasetçi kadınlar hayırseverlik işleriyle ilgilenirler. Bu çalışma yalnızca kadınlar ve ailelerini değil, özellikle dezavantajlı durumdaki aileleri, tüm yaş gruplarını ve cinsiyetleri ilgilendirmektedir. İkinci olarak ise, AKP’li kadınlar genellikle geleneksel aile değerlerinin korunmasıyla, CHP’li kadınlar ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve laikliğin savunulmasıyla ilgilenmektedir. Ancak ev ziyaretleri, parti içi eğitimler ve kadınlarla ilgili diğer organizasyonlar söz konusu olduğunda AKP ve CHP birbirine benzemektedir. Bu durum, İslam’ın, Akdeniz kültürünün, hızla büyüyen ekonominin ve genel olarak Türk siyasal kültürünün her iki partiyi de aynı şekilde etkilemesiyle açıklanabilir.

Keywords

AKP, CHP, JDP, RPP, female politicians, women’s auxiliaries

Read: 658

Download: 215