BİR LİTERARTÜR TARAMASI: ETNİK ÇIKAR GRUPLARININ AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2014- 24
Number of pages: 527-544
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etnik çıkar grupları genellikle üzerinde yaşadıkları ülkenin dış ve iç politikalarını değiştirerek, lobileri vasıtasıyla kendi içinde bulundukları etnik grubun çıkarlarını daha ileriye götürmeye çalışırlar. 1970’lerden beri diğer çıkar grupları gibi etnik çıkar grupları da Amerikan dış politikasında daha aktif olmuşlardı. Yahudi, Ermeni, Yunan ve Küba lobileri, Amerikan dış politikasını, kan bağlarının bulunduğu ülkeye doğru etkilemeye çalışmışlardır. Son 30 yılda etnik çıkar gruplarının Amerikan dış politikasına etkileri konusunda birçok kitap basılmıştır. Ancak bu zamana kadar Amerikan dış politikası literatürü, Amerikan dış politikası sürecinde etnik grupların değişen dinamiklerini derinlemesine incelememiştir. Bunun yanında, etnik çıkar gruplarının Amerikan dış politikasındaki rolü hakkında literatürde artan bir tartışma bulunmaktadır. Etnik çıkar gruplarının Amerikan dış politikasını ne derece etkilediğini görmek için bu çalışma şu üç önemli soruya cevap vermeye çalışmaktadır: Etnik çıkar gruplarının Amerikan kongresine erişimi ne ölçüdedir? Etnik çıkar grupları dış politika sürecinde hangi rolü oynamaktadırlar? Etnik çıkar grupları dış politikayı gerçekten etkilemekte midirler?

Keywords

Abstract

Ethnic interest groups usually strive to influence foreign and domestic policies of a country which they live in and they frequently try to move forward the interest of their ethnic kin through the ethnic lobbies. Since the 1970s, ethnic interest groups, like other interest groups have increasingly become active in U.S. foreign policy and various groups including Jews, Armenians, Greeks, and Cubans have sought to impact U.S. foreign policy toward their kin states. In the past thirty years, a number of books have been published on the influence of ethnic interest groups on U.S. foreign policy. However, until recently, the U.S. foreign policy literature has not deeply examined changing dynamics of ethnic groups in the United States’ foreign policy process. In addition, there is increasing debate in the literature on the role of ethnic interest groups on U.S. foreign policy. To see what extend do ethnic interest groups influence American foreign policy, this literature review has sought to find answers to these three critical research questions: How much access do ethnic interest groups have to U.S. Congress? What roles do ethnic interest groups play in the foreign policy process? Do ethnic interest groups actually influence foreign policy?

Keywords