BİR LİTERARTÜR TARAMASI: ETNİK ÇIKAR GRUPLARININ AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
A LITERATURE REVIEW: THE ROLE OF ETHNIC INTEREST GROUPS ON U.S. FOREIGN POLICY

Author : Durmuş Alper CAMLIBEL
Number of pages : 527-544

Abstract

Etnik çıkar grupları genellikle üzerinde yaşadıkları ülkenin dış ve iç politikalarını değiştirerek, lobileri vasıtasıyla kendi içinde bulundukları etnik grubun çıkarlarını daha ileriye götürmeye çalışırlar. 1970’lerden beri diğer çıkar grupları gibi etnik çıkar grupları da Amerikan dış politikasında daha aktif olmuşlardı. Yahudi, Ermeni, Yunan ve Küba lobileri, Amerikan dış politikasını, kan bağlarının bulunduğu ülkeye doğru etkilemeye çalışmışlardır. Son 30 yılda etnik çıkar gruplarının Amerikan dış politikasına etkileri konusunda birçok kitap basılmıştır. Ancak bu zamana kadar Amerikan dış politikası literatürü, Amerikan dış politikası sürecinde etnik grupların değişen dinamiklerini derinlemesine incelememiştir. Bunun yanında, etnik çıkar gruplarının Amerikan dış politikasındaki rolü hakkında literatürde artan bir tartışma bulunmaktadır. Etnik çıkar gruplarının Amerikan dış politikasını ne derece etkilediğini görmek için bu çalışma şu üç önemli soruya cevap vermeye çalışmaktadır: Etnik çıkar gruplarının Amerikan kongresine erişimi ne ölçüdedir? Etnik çıkar grupları dış politika sürecinde hangi rolü oynamaktadırlar? Etnik çıkar grupları dış politikayı gerçekten etkilemekte midirler?

Keywords

Birleşik Devletler, Dış Politika, Etnik Çıkar Grupları, Diasporalar, Lobicilik.

Read: 695

Download: 205