ALBERT CAMUS’NÜN “BİR ALMAN DOSTA MEKTUPLAR” YAPITINDA ZAMAN VE UZAM
ALBERT CAMUS’S "LETTERS TO A GERMAN FRIEND" IN THE BOOK OF TIME AND PLACE

Author : Mustafa SOLMAZ
Number of pages : 257-267

Abstract

Bir Alman Dosta Mektuplar, Fransızların sembolik değerleri için açık bir mektup niteliğindedir. Mektuplarda, Fransızlar üzerinden topyekûn Avrupalılık bilinci anlatılmaya çalışılır. Yazarın bu mektuplardaki felsefesi sadece vatanseverlik üzerine değil adalet duygusunu da kapsayacak şekildedir. Bu yapıtta, ikinci dünya savaşı yıllarında, üstün ırk söylemiyle, dünyayı egemenliği altına almaya çalışan bir ulusla bağımsızlığını korumaya çalışan bir başka ulusun iki kişiliği karşı karşıya getirilerek, gerçek yurttaşlığın nasıl olması ve toplumsal ahlakın özelliklerinin neleri kapsaması gerektiği irdelenir. Eserde, normal bir insanın vatanı söz konusu olduğu zaman nasıl değişebileceğini ve onurlu yaşamı için ölüm dâhil her şeyi göze alabileceğini gösterir. İnsanın sorumluluk alma ya da ondan kaçma duygusunun olaylar karşısında değişebileceğini kendi hayatından örneklendirerek verir. Günümüzdeki Avrupa Birliği temellerinin o dönemde, Camus gibi, bazı yazarlar tarafından oluşturulmaya çalışıldığı gözlenir. Yaşamında, uzun süre düşünmeden seçimini yapmayan, bir kez seçince de buna bağlı kalan ender insanlardan olan Camus’nün, bu söze uygun hareket ettiğini bu eserde de görmek mümkündür. Bu yapıtında, insana özgü olan acıma, güçsüzlük, iyilik, kötülük, nefret, sevgi gibi temel insani duyguları güzel bir şekilde işler. İnsanın iki yönü olan ‘kurban’ ve ‘cellât’ ikilemini, insanın yaşam felsefesinden aldığını, zaman ve uzam koşullarının insanı bu iki kavramdan birini seçmeye zorladığını gösterir. Fransızların, savaşa hazırlıksız yakalandığı için örgütlenemediğini ve işgale uğradığını, ancak bilinçli bir toparlanma ile her şeyin tersine döndürülebileceğini Alman dostuna anlatmaya çalışır.

Keywords

Dost, Savaş, Vatan, Zafer, Yenilgi

Read: 728

Download: 246