“ÜÇ HİKÂYE” ADLI ESER İLE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BOOK TITLED “THE THREE STORIES” ANS ITS TURKISH TRANSLATIONS

Author : Perihan YALÇIN -Serhat PAZARLIOĞLU
Number of pages : 139-159

Abstract

Bu çalışma, kaynak metin ile çeviri metinler arasında karşılaştırmalı çeviri eleştirisi niteliğinde bir inceleme gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ünlü Fransız yazarı Gustave Flaubert'in 1877 yılında yayımladığı “Üç Hikâye” (Trois Contes) adlı eser ile eserin Türkçe’ye olan üç farklı çevirisi ele alınmıştır. Üç Hikâye, Saf Bir Kalp, Konuksever Aziz Julien’in Efsanesi ve Herodias’tan oluşmaktadır. Öncelikle çeviri eserler kapak sayfaları ve metin içi bölümlendirme biçimleri gibi kriterler çerçevesinde incelenip çözümlenmeye çalışılmıştır. Ardından kaynak metni oluşturan çeşitli cümleler rastlantısal olarak seçilip, bu cümlelerin farklı üç çevirideki karşılıkları bulunmuştur. Kaynak metindeki cümleler ile çeviri metinlerdeki karşılıkları arasındaki ilişki çeviri stratejileri ve Gideon Toury'nin erek odaklı çeviri yaklaşımı (kuramı) çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulgular kısmında, süreç öncesi normları, çeviri süreci normları ve Üç Hikâye adlı eserin çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, üç farklı çevirmenin, çeviri metinlerinde yerlileştirme, yabancılaştırma, tarihselleştirme, yer değiştirme, değiştirme, genelleştirme, bölme-bölünme, ekleme, ödünç alma, çıkartma-eksiltme stratejilerinden yararlandıkları ortaya konulmuştur. Sonuç olarak metin, kaynak metne en yakın olandan (yeterli çeviriden), en uzağa (kabul edilebilir çeviriye) göre değerlendirildiğinde; erek metin, dil ve kültüre yakınlıklarından dolayı Çeviri 1 ve Çeviri 2 için kabul edilebilir ölçüde birer çeviri oldukları, diğerlerine göre Çeviri 3’ün ise kaynak metin, dil ve kültüre çok daha yakın olduğu için yeterli bir çeviri olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın, özgün metin ile çevirilerinin karşılaştırılarak incelenmesi alanında yapılacak diğer çalışmalara önemli bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.

Keywords

Çeviri, Çevirmen, Çeviribilim, Çeviri Stratejileri, Çeviri Eleştirisi.

Read: 702

Download: 229