BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: AFYONKARAHİSAR İLİNDEKİ BANKALARDA BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2014- 25-I
Number of pages: 207-220
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar, belirli özelliklerle doğarlar. Doğuştan başlayan ve kendilerini yaşamlarını geçirdikleri bu güne kadar geçen süreye kadar belirli kişilik özellikleri edinirler. Kişiliğin bütünlüğü içinde her insanın öteki insanlardan farklı olmasını sağlayan, kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikler, kişiliğin belli öğeleriyle bağlantılıdır ve bunların dışarıya yansımasıdır. İş tatmini çalışma ortamına direk etkisi nedeniyle sadece akademisyenlerin değil aynı zamanda iş verenler ve çalışanlarında ilgi alanına girmektedir. Örneğin, artık başarı, daha karmaşık, daha talepkar, değişik iş döngüleri içeren; yüksek yetenek gerektiren iş tanımlarını ortaya çıkarmıştır. Yeni dönem çalışma dünyası yüksek rekabet ve sürekli değişen iş standartları nedeniyle çalışanlardan giderek artan iş talepleri ile karşı karşıya bırakmaktadır. Tatmin olmuş çalışanları işletmelere sağladığı faydaların aşikar olduğu kadar işlerinden tatmin olmuş çalışanların kendilerine sağladığı fayadalar da ortadadır. Bu çalışmanın amacı beş faktör kişilik özellikleri ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmada beş faktör kişilik özellikleri ile iş tatmini olgularını ölçmek için iki farklı ölçek kullanılmıştır. Anket Afyonkarahisarda bulunan dört yüz banka çalışanı üzerinde uygulanmıştır.Anketlerin Yüz adedi geri gelmiş seksen yedi adedi kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS istatistiki analiz programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre duygusal dengesizlik ve iç tatmin arasında negatif ve cinsiyet ile iç tatmin arasında negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Humans have born with specific qualities. The process starts with birth and continues through the end of in

Keywords