ÇOCUKLARDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE EBEVEYN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 559-572
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma çocukların sosyal medya kullanımına ebeveyn etkisini çeşitli boyutlarla ele almaya çalışmaktadır. Bu kapsamda öncelikle geniş bir literatür taraması yapılmış, 444 ebeveynin katılımıyla gerçekleştirilen anket aracılığıyla da ebeveynlerin sosyal medya kullanan çocuklarına ilişkin düşünceleri ortaya konulmaya çalışılmış ve sağlıklı sosyal medya kullanımına ilişkin bir dizi öneri getirilmiştir. Hayatın her alanını etkileyen sosyal medya, özellikle çocuklar üzerindeki olumlu/olumsuz etkileri düşünüldüğünde ebeveynlerin sorumluluk alanlarını da genişletmektedir. Sonuç olarak özetle, çocukların hemen hemen her gün internet erişimine sahip oldukları, sosyal medyaya erişmek için en fazla ev bilgisayarını kullandıkları, en sık kullandıkları sosyal ağın Facebook olduğu, sosyal medya kullanmaya başlama yaşlarının genellikle 7-9 yaş aralığı olduğu söylenebilir. Ebeveynlerin büyük çoğunluğunun sosyal medya kullandıkları, çocuklarının sosyal medya hesap şifrelerine sahip oldukları, çocuklarının sosyal medyada güvende olmadıklarını düşündükleri ve çocuklarının sosyal medya kullanırken uyması gereken kuralları belirten bir yazılı metin hazırlamadıkları söylenebilir. Gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sonuçlarının ve sunduğumuz önerilerin, çocuklarının sosyal medyada daha güvenli olmasına gayret gösteren ebeveynlere faydalı olacağı düşülmektedir.

Keywords

Abstract

The study deals with various dimensions of social media use by kids and the role of parents. The first part of the study includes a general literature review and second part hosts the results of a survey conducted on 444 parents. Survey results indicate parents’ opinions on their kids' social media use and accordingly a number of suggestions have been made for a healthy social media use. Social media, which is undoubtedly omnipresent in all aspects of colloquial life, put more responsibility on parents given their positive and negative affects on children. The results briefly indicate that children have internet access almost everyday, they mostly use home computers to access social media, their social media diet mainly consists of Facebook and they generally start to use social media at the age of 7-9. It is possible to say that most of the parents use social media, they have social media account passwords of their kids, they think that their kids are not safe on social media and they haven't prepared any written rules for social media use at home. It is thought that the study results and relevant suggestions will be of use for parents craving for a safer internet and social media use for their children.

Keywords