GRİ İLİŞKİ ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖĞRETİM ELEMANI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
PERFORMANCE EVALUATION OF INSTRUCTORS THROUGH GREY RELATIONAL ANALYSIS METHOD

Author : Necla TEKTAŞ
Number of pages : 465-475

Abstract

Bu çalışma, öğretim elemanının performansının değerlendirilmesi için geleneksel yöntemlerden farklı olarak Gri İlişki Analizi yöntemi kullanılan ilk çalışmalardandır. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı niteliği, eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerin başında gelmekte ve öğretim elemanlarının performanslarının değerlendirilmesi, kalite kontrol güvencelerinin en önemli göstergelerinden biri olarak görülmektedir. Öğretim elemanının performansı, benzer çalışmalarda, öğretim performansı ve danışmanlık performansı olarak ayrı ayrı ele alınmasına rağmen, bu çalışmada birlikte ele alınarak öğretim elemanının performansı olarak adlandırılmıştır. Öğretim elemanının performansının değerlendirilmesi amacıyla Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Elektronik Bölümünde öğrenim gören öğrencilere anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan ankette öğrencilere; demografik sorularının yanı sıra öğretim elemanının performansı ile ilgili sorular yönetilmiştir. Anketin değerlendirilmesinde kullanılan Gri ilişki analizinde; cevapların frekanslarından ziyade öğrencilerin ifadelere verdikleri yanıtlar kullanılmaktadır. Veri kümesinin kısıtlı ve az sayıda olması, değişkenlerin kesikli ve sürekli rasgele değişkenlerden oluşması, herhangi bir olasılık dağılımına sahip olma şartı aranmaksızın belirsiz durumlara uygulanabilir olması, fonksiyonel bir dizi işlemlerin yerine basit, belirli ve net hesaplama adımlarıyla birlikte veriler arasındaki birebir ilişki derecesini sayısal olarak analiz edebiliyor olması, varsayımlarının olmaması, kolay, pratik ve kullanışlı olması gibi özellikler, Gri ilişki analizini diğer yöntemlerden ayıran ve üstün kılan özelliklerdir. Bu nedenle, anket sonucunda elde edilen veriler yeni bir istatistik yöntem olan Gri İlişki Analizi yöntemi ile değerlendirilmiş ve sonuçları bu doğrultuda yorumlanmıştır.

Keywords

Gri ilişki analizi, öğretim elemanı performansı, performans değerlendirme,

Read: 651

Download: 221