GRİ İLİŞKİ ANALİZİ YÖNTEMİYLE ÖĞRETİM ELEMANI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Year-Number: 2014- 24
Number of pages: 465-475
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, öğretim elemanının performansının değerlendirilmesi için geleneksel yöntemlerden farklı olarak Gri İlişki Analizi yöntemi kullanılan ilk çalışmalardandır. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı niteliği, eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerin başında gelmekte ve öğretim elemanlarının performanslarının değerlendirilmesi, kalite kontrol güvencelerinin en önemli göstergelerinden biri olarak görülmektedir. Öğretim elemanının performansı, benzer çalışmalarda, öğretim performansı ve danışmanlık performansı olarak ayrı ayrı ele alınmasına rağmen, bu çalışmada birlikte ele alınarak öğretim elemanının performansı olarak adlandırılmıştır. Öğretim elemanının performansının değerlendirilmesi amacıyla Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Elektronik Bölümünde öğrenim gören öğrencilere anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan ankette öğrencilere; demografik sorularının yanı sıra öğretim elemanının performansı ile ilgili sorular yönetilmiştir. Anketin değerlendirilmesinde kullanılan Gri ilişki analizinde; cevapların frekanslarından ziyade öğrencilerin ifadelere verdikleri yanıtlar kullanılmaktadır. Veri kümesinin kısıtlı ve az sayıda olması, değişkenlerin kesikli ve sürekli rasgele değişkenlerden oluşması, herhangi bir olasılık dağılımına sahip olma şartı aranmaksızın belirsiz durumlara uygulanabilir olması, fonksiyonel bir dizi işlemlerin yerine basit, belirli ve net hesaplama adımlarıyla birlikte veriler arasındaki birebir ilişki derecesini sayısal olarak analiz edebiliyor olması, varsayımlarının olmaması, kolay, pratik ve kullanışlı olması gibi özellikler, Gri ilişki analizini diğer yöntemlerden ayıran ve üstün kılan özelliklerdir. Bu nedenle, anket sonucunda elde edilen veriler yeni bir istatistik yöntem olan Gri İlişki Analizi yöntemi ile değerlendirilmiş ve sonuçları bu doğrultuda yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

As opposed to traditional methods, this study is among the first ones that use Grey Relational Analysis method for evaluation of instructors' performances. The qualifications of an instructor in a higher educational institution is one of the top factors that directly affect the quality of education, and hence, the evaluation of instructors' performances is among the most significant indicators of quality control assurance. Even though the performance of an instructor is evaluated separately in similar studies as teaching performance and advising performance, this study handles these two together and calls it the performance of an instructor. To be able to evaluate the performance of the instructor, students of Marmara University Technical Sciences Vocational School Industrial Electronics department are surveyed. In the survey implemented, students are asked demographic questions in addition to the questions related to the performance of the instructor. In Grey relational analysis applied for assessment of the survey, the responses of the students are used instead of the frequency of the responses. The fact that its data set is limited and low in number; the variables are intermittent and composed of continuous random variables; can be applied in uncertain situations without necessitating a probability distribution; provides an ability to analyze one-to-one interrelations of data in a numerical manner with simple, specific and net calculation steps instead of a number of functional processes; contains no assumptions, and is easy to use and practical makes Grey relational analysis a method superior to others. Therefore, the data obtained as a result of the survey are assessed and the outcomes are interpreted with this new statistical method called Grey Relational Analysis.

Keywords