ZİLE MÜFTÜOĞLU KONAĞI VE TEKKESİ

Author:

Year-Number: 2014- 25-I
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 01-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

XIX. yüzyıl ortalarından kalma Müftüoğlu Konağı plan, mimari ve süsleme özellikleri açısından Tokat, Niksar, Amasya, Zile ve Safranbolu çevrelerindeki ahşap konaklarla benzerlik arz etmektedir. Ancak Müftüoğlu Tekkesi (XIX. yüzyıl ortaları) Tokat çevresindeki çok sayıda tekke ve zaviye ile karşılaştırıldığında, plan, mimari ve süsleme özellikleri bakımından tam bir benzerlik yakalamak güçtür. Örneğin, Tokat Şeyh Meknun Tekkesi, Tokat Abdulmuttalip Tekkesi, Tokat Malum Seyyid Tekke ve Türbesi, Zile Musa Fakih Tekke ve Türbesi, Zile Şeyh Nasreddin Zaviyesi, Niksar Çöreği Büyük Tekkesi, Niksar Sungur Bey Tekkesi yöredeki tekke mimarisine ilişkin yapılardır. Ancak bunların Zile Müftüoğlu Tekkesi ile plan, mimari ve süsleme açısından benzerlikleri söz konusu değildir. Yöredeki ahşap konakların ve camilerin mimari ve süsleme özellikleri, Müftüoğlu Tekkesi’nin mimari ve süsleme özelliklerine daha yakındır. Müftüoğlu Konağı özellikle giriş bölümündeki taş döşeli avlu ve buna bağlantılı ıslak hacimler ve mutfak birimi ile dikkati çeker. Üst kattaki sofa, evin dağıtıcı ve toplayıcı birimi olarak teşkil edilmiştir. Gerek sofanın gerek sofaya birer kapı ile bağlanan odaların ahşap kapıları ve tavanları, tarihi Türk ahşap işçiliğinin zengin örnekleri olarak değerlendirilebilir. Müftüoğlu Tekkesi tüm birimlerinde, ahşap oymacılık, kalemişi ve alçı süsleme ile dikkati çeker. Özellikle ibadethane kısmı tavan süslemesi, ahşap ile renklendirilmiş derinin ortak kullanımı ile göz alıcı bir dekorasyona sahne olmuştur.

Keywords

Abstract

Müftüoğlu mansion dating from the XIX. mid-century plan, in terms of architectural and decorative features of Tokat, Niksar, Amasya, Safranbolu Zile and wooden mansions around them are similar. However Müftüoğlu Lodge (XIX. century) compared with the dervish lodges, many around Tokat, plan, architectural and decorative features are difficult to capture in terms of a similarity. For example, Sheikh Meknun Lodge in Tokat, Tokat Abdulmuttalip Lodge, the tomb and Lodge of Malum Sayyid in Tokat, the lodge and the Tomb of Zile Musa Fakih, Zile Sheikh Nasreddin Zawiya, Niksar Muffin Great Convent, Convent Niksar Sungur Bey structures of the local lodge architecture. However, they plan to Lodge Müftüoğlu in Zile, there is no similarity in terms of architecture and decoration. Architectural and decorative features wooden mansions and mosques in the region, closer to Müftüoğlu Lodge architectural and decorative features. Müftüoğlu mansion linked to it, especially in the introduction and wet stone-paved courtyard and kitchen unit and attracts attention. Sofa upstairs of the house, was formed as a unit of distributors and collectors. Both the sofa in the hall and the rooms connected by a door wooden doors and ceilings, rich history as examples of Turkish woodwork evaluated. Müftüoğlu Tekke in all units, wood carving, engraving and attention with plaster ornaments. In particular, the ceiling decorations of worship, wood colored with an eye-catching decoration of the skin with the use of common has been the scene.

Keywords