KADINLARIN YENİ MEDYADAKİ GÜCÜ: İNTERAKTİF TELEVİZYON

Author :  

Year-Number: 2014- 24
Language : null
Konu : Medya
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnteraktif yayıncılık, modern çağın teknolojiye dayalı yaşam biçeminde en çok paylaşımda bulunulan ortamlar oluşturmaktadır. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere çok sayıda insan, interaktif yayınların sağladığı ortamlara katılmaktadır ve iletilerini paylaşmaktadır. Kadınlar, sıklıkla çeşitli risklerden uzak buldukları ve daha özgür davranacaklarını düşündükleri interaktif televizyonu kullanmakta, interaktif televizyonun yayınlarına katılarak görüşlerini, izlenimlerini ve sorunlarını paylaşmaktadır. Kadının kendini kanıtlaması ve iradesini açıkça ortaya koyabilmesi olanağı sağlayan interaktif televizyon; bazı durumlarda kadınların imgelerinde aşırı güç izlenimi oluşturarak çeşitli sorunlara yol açabilecek eylemlere girişmesine neden olabilmektedir. İzleyicilerin televizyonda izledikleriyle iletişime geçebilmelerini sağlayan interaktif televizyon, kadınların imgelerinde canlandırdıkları ancak gerçek yaşamda uygulayamadıkları imgelerini gerçekten daha sanal olarak gördükleri interaktif televizyonda uygulama girişimlerine yol açmakta, kadının bastırılmış öfkesinin veya kininin dışavurumu olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle erkek egemen ortamlarda baskı altında yaşayan veya işyerinde baskı altında çalışan kadınların yöneldikleri interaktif televizyon, kadının tepkilerini dile getirebileceği, ancak bazen birikmiş hınç duygusuyla medya etiğiyle de örtüşmeyen saldırılarda bulunabileceği bir ortam olarak görünmektedir. İnteraktif televizyon çoğunlukla, kadınların kendileriyle ilgili iletileri paylaştıkları ve kendilerini mutlu ve güçlü hissettikleri bir ortam olarak ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz, interaktif televizyonun yapıcı ve sorun giderici araç olarak kullanıldığı örnekler de oldukça fazladır. Kadınların, sorunlarını paylaşma, kamuoyuna katılma ve değişik konulardaki görüşlerini dile getirme bağlamında olumlu rol oynayan interaktif televizyon, kadının düşünsel yaşama katılmak yoluyla özgüveninin güçlenmesini sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

Interactive broadcasting generates mediums in which people share much in technology based life style. Numerous people participate in ambiences which interactive broadcasting provides and share their messages, especially children and young people. Women often use interative television because of thinking it more free and far from different risks and participate in interactive television broadcasting and share their opinions and their impressions. Interactive television provides facilities for women to prove herself and to reveal her volition and sometimes emerges more power in women’s imaginary and can cause some problems. Interactive television provide the spectator to communicate with they watch and provide women to apply their imaginations which they can not apply in real life but they can apply on interactive television which they perceive as conjectural ambience and sometimes their messages emerge as anger or their resentment. Especially the women who live under male-dominated societies and the women who work under pressure front interactive television and interactive television is perceived as an instrument in which women can evince their responses and women can attack with their resentment. Interactive television mostly apperars as an atmophere in where women share their messages and feel themselves happy and powerful. Undoubtly there are some positive samples about interactive television that solves social problems. Interactive television has a positive role about sharing problems and participating in public and tell opinions for women and provides women strengthening self-confidence by participating in spritual life.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics