KADINLARIN YENİ MEDYADAKİ GÜCÜ: İNTERAKTİF TELEVİZYON
POWER of WOMEN in NEW MEDIA: INTERACTIVE TELEVISION

Author : Sedat CERECİ
Number of pages : 1-12

Abstract

İnteraktif yayıncılık, modern çağın teknolojiye dayalı yaşam biçeminde en çok paylaşımda bulunulan ortamlar oluşturmaktadır. Çocuklar ve gençler başta olmak üzere çok sayıda insan, interaktif yayınların sağladığı ortamlara katılmaktadır ve iletilerini paylaşmaktadır. Kadınlar, sıklıkla çeşitli risklerden uzak buldukları ve daha özgür davranacaklarını düşündükleri interaktif televizyonu kullanmakta, interaktif televizyonun yayınlarına katılarak görüşlerini, izlenimlerini ve sorunlarını paylaşmaktadır. Kadının kendini kanıtlaması ve iradesini açıkça ortaya koyabilmesi olanağı sağlayan interaktif televizyon; bazı durumlarda kadınların imgelerinde aşırı güç izlenimi oluşturarak çeşitli sorunlara yol açabilecek eylemlere girişmesine neden olabilmektedir. İzleyicilerin televizyonda izledikleriyle iletişime geçebilmelerini sağlayan interaktif televizyon, kadınların imgelerinde canlandırdıkları ancak gerçek yaşamda uygulayamadıkları imgelerini gerçekten daha sanal olarak gördükleri interaktif televizyonda uygulama girişimlerine yol açmakta, kadının bastırılmış öfkesinin veya kininin dışavurumu olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle erkek egemen ortamlarda baskı altında yaşayan veya işyerinde baskı altında çalışan kadınların yöneldikleri interaktif televizyon, kadının tepkilerini dile getirebileceği, ancak bazen birikmiş hınç duygusuyla medya etiğiyle de örtüşmeyen saldırılarda bulunabileceği bir ortam olarak görünmektedir. İnteraktif televizyon çoğunlukla, kadınların kendileriyle ilgili iletileri paylaştıkları ve kendilerini mutlu ve güçlü hissettikleri bir ortam olarak ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz, interaktif televizyonun yapıcı ve sorun giderici araç olarak kullanıldığı örnekler de oldukça fazladır. Kadınların, sorunlarını paylaşma, kamuoyuna katılma ve değişik konulardaki görüşlerini dile getirme bağlamında olumlu rol oynayan interaktif televizyon, kadının düşünsel yaşama katılmak yoluyla özgüveninin güçlenmesini sağlamaktadır.

Keywords

Kadın, medya, interaktif televizyon, sorun, özgüven

Read: 685

Download: 225