İNGİLTERE PARLAMENTO TUTANAKLARINDA 1876 BULGAR İSYANI

Author:

Year-Number: 2014- 24
Number of pages: 211-235
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1876 yılının Mayıs ayında Rusya'nın teşvik ve tahrikiyle bir kısım Bulgarlar ayaklandılar. İsyanı çıkartanların amacı Bulgarları Osmanlı Devleti'nden ayırmaktı. İsyancılar ilk iş olarak Türk ve Müslümanlara saldırmaya ve onları türlü eziyetlerle katletmeye başladılar. Bölgede yeterli miktarda askerin bulunmaması ve Babıâli tarafından hemen gerekli tedbirlerin alınamaması sebebiyle, Müslüman halk kendilerini savunabilmek için gönüllü birlikler oluşturdular. Büyük kitlelerin desteğini alamayan isyan, askeri birliklerin bölgeye gönderilmesi ile bastırılabildi. Aslında küçük bir ayaklanma olarak kabul edilebilecek bu isyan hareketi, bir süre sonra İngiltere'de Türkler aleyhine açılan büyük bir kampanyanın malzemesi haline getirildi. Bu kampanya ilk olarak Haziran ayının sonlarında Liberal yayın organlarının başında gelen Daily News gazetesinin, Bulgarların çocuk, kadın ayırt edilmeden Türkler tarafından katledildiklerini iddia eden bir haber yayınlamasıyla başladı. Bunu, Türklerin ağır suçlarla itham edildiği başka haberler takip etti. Arkasından Liberal Parti, konuyu İngiltere Parlamentosu'na taşıdı. Ağustos ortasına kadar süren dönemde, Liberal Parti, gazetelerde yer alan Türkler aleyhindeki her iddiayı Parlamento gündemine getirdi ve Disraeli Hükümeti'ni katliam iddialarına duyarsız kalmakla suçladı. Başbakan Benjamin Disraeli ise, hayali katliam iddialarını resmi bilgilerle yalanladı. Ancak ajitasyon kampanyası büyüyerek devam etti ve bir süre sonra kampanyanın başına Liberal Parti eski başkanı William Ewart Gladstone geçti. Gladstone'un hedefinde ise, Türk yanlısı politikalar izlemekle suçladığı Başbakan Disraeli'yi düşürmek ve yeniden iktidara gelmek vardı.

Keywords

Abstract

In May 1876, some Bulgarians revolted by the incitement of Russia. Purpose of the rebels was to separate Bulgarians from the Ottoman Empire. They first began to attack Turks and Muslims and slaughter them by all kinds of tortures. Because there was not sufficient soldiers in the region and because the Sublime Porte did not take the necessary measures immediately, the Muslim community formed voluntary troops in order to defend themselves. Failing to get the support of large masses, the rebellion was suppressed by a dispatch of military troops to the region. This uprising, which could actually be described as a small riot, was soon rendered a pretext for a big campaign started against Turks. This campaign began firstly by the publication of a news report in the Daily News, the leading Liberal media organ, which claimed that Bulgarians including women and children were being slaughtered by Turks. This was followed by other reports that accused Turks of grave crimes. The matter was then taken by the Liberal Party to the UK Parliament. The Liberal Party brought to the parliamentary agenda all kinds of allegations made by newspapers against Turks and accused the Disraeli Government of remaining insensitive to the allegations of massacre. The Prime Minister Benjamin Disraeli, on the other hand, denied the allegations by sharing official information. The agitation campaign, however, continued increasingly and the former leader of the Liberal Party, William Ewart Gladstone, became the head of the campaign. Gladstone’s aim was to come to the power again by taking down the President Disraeli, who he accused of following pro-Turkish policies.

Keywords