İNGİLTERE PARLAMENTO TUTANAKLARINDA 1876 BULGAR İSYANI
BULGARIAN REVOLT OF 1876 IN THE UK PARLIAMENTARY RECORDS

Author : Yahya BAĞÇECİ
Number of pages : 211-235

Abstract

1876 yılının Mayıs ayında Rusya'nın teşvik ve tahrikiyle bir kısım Bulgarlar ayaklandılar. İsyanı çıkartanların amacı Bulgarları Osmanlı Devleti'nden ayırmaktı. İsyancılar ilk iş olarak Türk ve Müslümanlara saldırmaya ve onları türlü eziyetlerle katletmeye başladılar. Bölgede yeterli miktarda askerin bulunmaması ve Babıâli tarafından hemen gerekli tedbirlerin alınamaması sebebiyle, Müslüman halk kendilerini savunabilmek için gönüllü birlikler oluşturdular. Büyük kitlelerin desteğini alamayan isyan, askeri birliklerin bölgeye gönderilmesi ile bastırılabildi. Aslında küçük bir ayaklanma olarak kabul edilebilecek bu isyan hareketi, bir süre sonra İngiltere'de Türkler aleyhine açılan büyük bir kampanyanın malzemesi haline getirildi. Bu kampanya ilk olarak Haziran ayının sonlarında Liberal yayın organlarının başında gelen Daily News gazetesinin, Bulgarların çocuk, kadın ayırt edilmeden Türkler tarafından katledildiklerini iddia eden bir haber yayınlamasıyla başladı. Bunu, Türklerin ağır suçlarla itham edildiği başka haberler takip etti. Arkasından Liberal Parti, konuyu İngiltere Parlamentosu'na taşıdı. Ağustos ortasına kadar süren dönemde, Liberal Parti, gazetelerde yer alan Türkler aleyhindeki her iddiayı Parlamento gündemine getirdi ve Disraeli Hükümeti'ni katliam iddialarına duyarsız kalmakla suçladı. Başbakan Benjamin Disraeli ise, hayali katliam iddialarını resmi bilgilerle yalanladı. Ancak ajitasyon kampanyası büyüyerek devam etti ve bir süre sonra kampanyanın başına Liberal Parti eski başkanı William Ewart Gladstone geçti. Gladstone'un hedefinde ise, Türk yanlısı politikalar izlemekle suçladığı Başbakan Disraeli'yi düşürmek ve yeniden iktidara gelmek vardı.

Keywords

1876 Bulgar isyanı, Daily News, William Ewart Gladstone, Benjamin Disraeli, İngiltere Parlamentosu.

Read: 711

Download: 233