ÖĞRETİM PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE BİRLİKTE 6.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KUVVET VE HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI
AN OVERVIEW ON THE MISCONCEPTIONS OF 6th GRADE STUDENTS ON THE SUBJECT OF FORCE AND MOTION WITH THE CHANGE IN CURRICULUM

Author : Mustafa YILMAZLAR -Mithat TAKUNYACI - Gülcan GÜNAYDIN
Number of pages : 161-181

Abstract

Fen Eğitimi bireylerin gelecekteki yaşamlarını yönlendirmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Fen ve Teknoloji dersinin günlük yaşantımız ile olan bağlantısı düşünüldüğünde bu kaçınılmazdır. Bu araştırmanın amacı, öğretim programı değişikliği ile birlikte 6.sınıf öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket konusundaki kavram yanılgılarında değişikliğin olup olmadığının belirlenmesidir. Bu çalışmada öncelikle genel literatür taraması yapılarak kuvvet ve hareket kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan ve birbirine paralel testlerden oluşan kavram yanılgısı testleri hazırlanmıştır. 4 seçenekten oluşturulan test sorularının çeldiricileri kavram yanılgısı içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bu testler İzmit bölge okullarındaki 6.sınıf öğrencilerine uygulanarak pilot çalışma yapılmıştır. Testler toplam 7 okulda uygulanmıştır. 1.test 235, 2.test 231 olmak üzere toplam 466 öğrenciye uygulanmıştır. Bu pilot çalışmadan elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenirliğine bakılarak çalışmayan sorular elenerek 33 sorudan oluşan Kavram Yanılgısı Testi oluşturulmuştur. Bu test Sakarya ilinde 5 okul olmak üzere toplam 425 öğrenciye uygulanmıştır. Toplanan veriler üzerinde ilişkisiz örneklemler t-testi (Independent t-test) ve Tek-yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) test teknikleri kullanılarak analiz yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara ve Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin görüşlerini almak amacıyla yapılan ankete göre kavram yanılgılarında çok büyük bir değişimin olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Kavram, Kavram Yanılgısı, Fen Eğitiminde Kuvvet ve Hareket

Read: 642

Download: 228