LOUISE ERDRICH'İN BEYAZ ADAMIN GELİŞİYLE İLGİLİ BİLİNCİ,
LOUISE ERDRICH’S CONSCIOUSNESS ABOUT THE ARRIVAL OF THE WHITE MAN

Author:

Number of pages : 497-505

Abstract

Louise Erdrich Alman-Amerikan ve Chippewa mirasının çağdaş bir yazarıdır. Erdirich, kendisi gibi çift kültürlü geçmişe sahip insanların hayatlarını etkileyen bilinç ve uyanışı yansıtır. O, Beyaz Adam’ın gelişiyle, atalarının karşılaştığı problemlerin farkında ve bu farkındalığı eserlerinde başarıyla konu edinmiştir. Beyazların gelişi, Kızılderililer için, yerlilerin tüm değerlerini değiştiren yeni bir kaderin başlangıcı olmuştur. Bu iki ırkın karşılaşması, daha fazla altın ve ucuz iş gücü edinmek için beyazların eliyle yapılan birçok ölüm, acı ve zalimliklere neden olmuştur. Bu yüzden bu iki millet arasındaki etkileşim Louise Erdrich eserlerinde ortak temalardan biri olmuştur çünkü beyazlarla ve yerlilerin buluşması Kızılderililerin anılarında uğursuz bir tarih olarak kalmıştır. Erdrich, karakterlerinin yardımıyla, eserlerinde trajedilerinden olumlu ve olumsuz sonuçlarını gösteren yetenekli bir yazardır. Bu yetenek yazarın tarihi objektif olarak işlemesine yardımcı olmuştur. Misyonerler tarafından yapılan kalıcı ve yıkıcı eylemleri tasvir ederken önyargısız kalmayı başarmıştır. Özetle, Alman-Amerikan ve Chippewa kökenli popüler çağdaş yazarlarından biri olan Erdrich, Kızılderili tarihi hakkındaki bilincini eserlerinde anlatıyor ve bu bilinci karakterlerine yansıtmakta çok başarılı. Bu yazıda, Erdrich’in Kızılderili tarih bilinci ve bu bilincin karakterler vasıtasıyla nasıl işlendiği incelenecektir.

Keywords

Abstract

Louise Erdrich is a contemporary writer of German-American and Chippewa heritage. She reflects consciousness and awakening marking lives of people, much like herself, from dual cul¬tural backgrounds. Erdrich is aware of the problems that her ancestors have faced due to the arrival of white settlers and she is successful to illustrate such events in her works. The arrival of whites is the beginning of a new fate for Indians which changes the whole value of Native Americans. The meeting of two races causes a lot of deaths, sorrows and cruelties which are done by the hands of whites in order to find cheep labors and more gold. That’s why, the interaction of different ethnicities is one of the common themes in Erdrich’s novels since the contact between the white man and Native American remains as an ominous date in the memories of the Indians. Erdrich is a talented writer who is good at demonstrating negative and positive results of tragedies in her works by the help of characters. This talent lets Erdrich write the history objectively. She achieves remaining unprejudiced while depicting the permanent and destructive acts made by missionaries. To sum up, Erdrich, one of the popular contemporary writers of German-American and Chippewa descent recounts her consciousness of the Native American history and she is very successful to reflect theses consciousness on her characters. In this paper, Erdrich’s consciousness of the Native American history and how it is depicted through characters will be studied.

Keywords