AVM’LERİN TERCİH EDİLİRLİKLERİNİ ARTTIRMAK İÇİN UYGULADIKLARI BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ETKİNLİKLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2014- 25-I
Number of pages: 113-124
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alışveriş insanların üretmeye başladıkları zamandan bu yana değişen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Alışveriş kavramının değişmesi alışveriş için tercih edilen mekanların da değişimini gerekli kılmıştır. Temeli kapalı çarsı modellerine dayanan alışveriş merkezleri günümüzde tüketicilerin birçok sebepten “özellikle” tercih ettikleri yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tercihin nedeni çok çeşitli olmakla birlikte temel sebebi modernliğe, çeşitliliğe ve sosyal ortamlara sahip olmalarıdır. Metropollere göçün sürekliliği ile birlikte artan nüfusun daha çok tüketim ihtiyacını beraberinde getirmesi, büyük şehirlerde kişi başına gelir artışının mağazalı perakende işletmesi müşterisi olacak bir kitlenin ortaya çıkmasına neden olması, özel araba sahipliğinin hızla yaygınlaşması ile birlikte özellikle otoyol civarlarına kurulu alışveriş merkezlerine ulaşımın kolay olması, kredi kartları kullanımının tüketiciye ödeme kolaylığı sağlaması, her türlü ürün ve hizmetin çeşitliliği gibi faktörler tüketicilerin alışveriş merkezlerine yönelmesinde etkili olmaktadır. Kısaca alışveriş merkezlerini için bu yüzyılın tüketicisinin her tür gereksinimini karşılamayı amaçlayan çağdaş, dinamik ve canlı yaşam merkezleri olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Bu araştırmada, iç ve dış turizmi besleyen alışveriş merkezlerinde uygulanan bütünleşik pazarlama iletişimi aktiviteleri (IMC) incelenmiştir. Alışveriş merkezlerinin uyguladıkları bu aktiviteler, İstanbul Avrupa yakasının en işlek aksları üzerinde bulunan beş alışveriş merkezi esas alınarak konu edinmiştir. Bu AVM’lerin rakiplerinden farklılaşarak tercih edilebilirliklerini arttırmak için uyguladıkları bütünleşik pazarlama iletişimi çalışmalarının neler olduğu, özellikle hangilerinin tercih edildiği, ziyaretçi sayısı, yapısı ve satışların durumunu nasıl etkilediği araştırılmıştır. Araştırmada adı geçen AVM’lerin uyguladıkları etkinlik türleri, türlere göre AVM’ye olan etkileri yetkili kişilerle yapılan derinlemesine mülakatlar ile ortaya koyulmuştur.

Keywords

Abstract

We come across shopping as a concept changing continuously since when people started to produce things. Changes regarding the concept of shopping activity also required changes to places preferred for shopping. Today we come across shopping centers, which are modeled after closed bazaars, as constructions preferred by consumers "especially" for many reasons. Although there are various reasons for this preference the main ones are their modernity, variety and social spaces. These factors may affect consumers to head for shopping centers: the need for more consumption brought by an increasing population with continuous immigration to metropolitan areas, per capita income growth causing emergence of a mass who can be retail customers, easy access to shopping centers established around highways with the rapid expansion of private car ownership, ease of payment provided to consumers with credit cards. In short, it would not be incorrect to define shopping centers as modern, dynamic and vibrant wellness centers aiming to meet any requirements of consumers of this century. This research examines integrated marketing communication (IMC) activities implemented in shopping centers which influence domestic and external tourism. These activities which are implemented in shopping centers were evaluated on the basis of 5 shopping centers located in the most active/busy axes on Istanbul's European side. The study investigates IMC activity types, their preference, number of visitors and sales impact in relation to these shopping centers implementing them to increase their preferability by differentiating from their competitors. Types of activities carried out by the shopping centers in the research and their in

Keywords