DETERMINATION OF THE OPTIMUM LOCATION IN REVERSE LOGISTICS: AN APPLICATION
DETERMINATION OF THE OPTIMUM LOCATION IN REVERSE LOGISTICS: AN APPLICATION

Author : Orhan KÜÇÜK
Number of pages : 27-38

Abstract

Tersine lojistiğin öneminin ve ekonomideki payının artması ile birlikte, dönüşüm merkezinin optimum yerinin belirlenmesi önem kazanmıştır. Gerçek bir probleme, geçerli verileri kullanarak çözüm geliştirmek üzere yapılan bu çalışmanın temel amaçları şunlardır: * Belirlenen kuruluş yeri optimizasyon kriterlerine göre alternatif kuruluş yerlerini değerlendirmek. * Mesafe ve atık miktarlarına ait verilerden hareketle doğrusal programlama ile optimum kuruluş yerini belirlemek. * Bulanık TOPSIS modeli ile optimum kuruluş yerini belirleyerek sonucu doğrulamak. Bu amaç çerçevesinde atık miktarı ve mesafe verileri derlenerek doğrusal programlama ile analiz edilmiş ve optimum tesis yeri belirlenmiştir. Ayrıca Bulanık TOPSIS yöntemiyle optimum kuruluş yerinin doğruluğu test edilmiştir. Bu yöntemde mesafe ve atık miktarı ile birlikte ulaşım alternatifleri ve nüfus verileri de dikkate alınmıştır. Karar vericilerin en önemli karar kriteri olarak atık miktarını gördükleri belirlenmiştir. Karar kriterlerinin önem düzeyinde ikinci sırada mesafe, üçüncü sırada ulaşım olanakları ve dördüncü sırada da nüfus yer almaktadır. Çalışma sonucunda, hem doğrusal programlama hem de Bulanık TOPSIS yöntemiyle yapılan optimizasyon çözümünde, aynı alternatif, optimum kuruluş yeri olarak belirlenmiştir. Doğrusal programlama ile elde edilen (KY1 > KY2 > KY3 > KY4) şeklindeki kuruluş yeri sıralaması, Bulanık TOPSIS’te (KY1 > KY3 > KY2 > KY4) biçiminde kısmi bir değişikliğe uğramakla birlikte, sayısal analiz olarak doğrusal programlama ile bulunan optimum kuruluş yeri, dilsel veya nitel bir uygulama olarak bulanık mantık ile de doğrulanmıştır. Bu sonuç, iki yöntemin de optimizasyon problemlerinde kullanılabileceğini de göstermiştir.

Keywords

Tersine Lojistik, Geri Dönüşüm, Optimizasyon Problemi, Bulanık TOPSIS

Read: 1,074

Download: 367