DETERMINATION OF THE OPTIMUM LOCATION IN REVERSE LOGISTICS: AN APPLICATION

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : İşletme-Üretim Yönetimi-JELL M11
Number of pages: 27-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tersine lojistiğin öneminin ve ekonomideki payının artması ile birlikte, dönüşüm merkezinin optimum yerinin belirlenmesi önem kazanmıştır. Gerçek bir probleme, geçerli verileri kullanarak çözüm geliştirmek üzere yapılan bu çalışmanın temel amaçları şunlardır: * Belirlenen kuruluş yeri optimizasyon kriterlerine göre alternatif kuruluş yerlerini değerlendirmek. * Mesafe ve atık miktarlarına ait verilerden hareketle doğrusal programlama ile optimum kuruluş yerini belirlemek. * Bulanık TOPSIS modeli ile optimum kuruluş yerini belirleyerek sonucu doğrulamak. Bu amaç çerçevesinde atık miktarı ve mesafe verileri derlenerek doğrusal programlama ile analiz edilmiş ve optimum tesis yeri belirlenmiştir. Ayrıca Bulanık TOPSIS yöntemiyle optimum kuruluş yerinin doğruluğu test edilmiştir. Bu yöntemde mesafe ve atık miktarı ile birlikte ulaşım alternatifleri ve nüfus verileri de dikkate alınmıştır. Karar vericilerin en önemli karar kriteri olarak atık miktarını gördükleri belirlenmiştir. Karar kriterlerinin önem düzeyinde ikinci sırada mesafe, üçüncü sırada ulaşım olanakları ve dördüncü sırada da nüfus yer almaktadır. Çalışma sonucunda, hem doğrusal programlama hem de Bulanık TOPSIS yöntemiyle yapılan optimizasyon çözümünde, aynı alternatif, optimum kuruluş yeri olarak belirlenmiştir. Doğrusal programlama ile elde edilen (KY1 > KY2 > KY3 > KY4) şeklindeki kuruluş yeri sıralaması, Bulanık TOPSIS’te (KY1 > KY3 > KY2 > KY4) biçiminde kısmi bir değişikliğe uğramakla birlikte, sayısal analiz olarak doğrusal programlama ile bulunan optimum kuruluş yeri, dilsel veya nitel bir uygulama olarak bulanık mantık ile de doğrulanmıştır. Bu sonuç, iki yöntemin de optimizasyon problemlerinde kullanılabileceğini de göstermiştir.

Keywords

Abstract

Determination of the optimum location has importance for recycling center because of increase the significance share of reverse logistics in the economy. This study unsues to develop a solution using the available data to the real problem and the main purposes of the study are; * To evaluate the alternative plant location, according to the optimization criteria of plant location. * To determine the optimum plant location with linear programming based on the data of distance and amount of waste. *To determine to optimum plant location with Fuzzy TOPSİS model and to verify the results. This study has uses linear programming analysis to determine location of optimum facility with waste amount and distance dataset. Also, site of optimum establishment has been examined by fuzzy TOPSIS method. This method includes distance, waste amount, alternatives of transportation and population data. The amount of waste has been identified as the most important decision criteria of decisions makers. At the level of importance of the decision criteria, the distance is the second, the transportation facilities are the third and the forth is the population. The same alternative was determined to be optimum location in the light of the finding obtained from both linear programming and the optimization solution by fuzzy TOPSIS. The order of plant location obtained by linear programming which was (KY1 > KY2 > KY3 > KY4) has changed partially in fuzzy TOPSIS to (KY1 > KY3 > KY2 > KY4) and optimum plant location which had been discovered with linear programing in numerical analysis has been verified with fuzzy logic as a linguistic and qualitative application. This result shows that two methods can be used in optimization problems.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics