EĞİTİM FAKÜLTELERİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARI MÜFREDATINDA YER ALAN SANAT TARİHİ DERSLERİNİN ÖĞRETİM AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEMECİ BİR YAKLAŞIM
THE DEPARTMENT OF FINE ARTS EDUCATION OF THE FACULTY OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF ARTS EDUCATION AND CRAFTS TEACHING OF ART HISTORY COURSES FOR TEACHING PURPOSE TO REALIZE AN APPROACH RESORVE

Author : Yusuf ÇETİN
Number of pages : 97-103

Abstract

Çağdaş sanat eğitiminin temel disiplinlerinden biri olan sanat tarihi, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dallarının müfredat programında önemli bir yere sahiptir. Kendine has öğretim metotlarına sahip olan bu dersin öğretiminde çeşitli sıkıntılar duyulmaktadır. Sanat Tarihi derslerinin uygarlık tarihi kapsamında düşünülmesi ve ders amaçlarının yaşayan, canlı bir sanat tarihi bilincini kazandırmaya yönelik olarak ortaya konulmaması önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Derslerin öğretim amaçlarının yeniden düzenlenmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi bu alandaki eksikliğin kapatılmasında önemli rol oynayacaktır. Sanat tarihi öğretiminde kronolojik, tematik ve kıyaslamalı öğretme biçiminin yanında soruşturmaya dayalı bir yaklaşımla öğretim yapılmalıdır. Öğrenciler çok kültürlü eğitim, kültürler arası eğitim ve karşıt-kültür anlayışı kavramlarını tanıyabilmelidir. Farklı kültürlerin sanat nesnelerinin benzerlik ve farklılıklarını ayırt edebilmelidir. Öğretmen adaylarının sanat tarihi öğretiminde yakın çağ ve yakın çevre ilkesini öğrenmeleri sağlanmalıdır. Bu ilke sayesinde ilgiyi canlı tutma, çevrede bulunan kültürel varlıkların tarihsel ve sanatsal değerlerini daha somut olarak kavrama, geçmişin nesnel olarak öğretimiyle sanat yapıtı incelemesi birleştirilerek sanat tarihi kuruluktan kurtarılmalıdır. Sanat tarihini öğretmede etkili olan diğer bir yöntem de sanat yapıtlarının simgesel ya da ikonografik anlamlarını öğrenciye öğretmektir. Öğrenciler sanat yapıtlarının öykülerini merak ettikleri için bu ilgileri dikkate alınarak yapıtları öyküleri ile öğretme bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. Sanat eğitiminde öğretim alanları kapsamında sanat tarihini, sanat eleştirirsi, estetik ve uygulamalı çalışmalarla birleştirmelidir. Böylece öğretme-öğrenme sürecinde konuların daha etkili sunulması sağlanmış olacak, öğretimin daha zevkli, anlaşılır hale gelmesine imkân tanınacaktır. Ders programlarının belirtilen amaçlar doğrultusundan yeniden düzenlenmesi ile sanat tarihi dersleri gerçek amacına ulaşacaktır.

Keywords

Eğitim Fakültesi, Resim-İş Öğretmenliği, Sanat Tarihi, Program

Read: 796

Download: 254