ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDE ANA DİLİ DEĞERİ
THE VALUE OF MOTHER TONGUE IN CONTEMPORARY POETS OF TURKISH WORLD

Author : Nilgün AÇIK ÖNKAŞ
Number of pages : 85-96

Abstract

Değerler bir milletin millet olmasında, yıllarca hatta yüzyıllarca ayakta kalmasında etkin rol oynar. Değerleri olmayan milletler yozlaşmaya mahkumdurlar. Türkiye’de son yıllarda değerler ve değerler eğitimi üzerine önemli çalışmalar bulunmaktadır. Üzerinde titizlikle durulması gereken, bütün değerlerin üzerinde bir değer vardır ki o da ana dili bilinci değeridir. Ana dili bilinci, bütün toplumlarda bireylere sağlıklı bir şekilde verilmeye çalışılmaktadır. Ana dili bilinci, değer olarak çok önemli ve hassas bir konudur. Üzerine çok ciddi bir şekilde eğilmek gereken bu konuya çağdaş Türk dünyası şairlerinin bakışı oldukça önemlidir. Türk dünyası bütün Türkleri içine alan büyük bir dünyadır ve bu büyük dünyada konuşulan dil, ana dilidir. Ana dili bilinci değeri ile ilgili çağdaş Türk dünyası şairlerinin şiirlerindeki anlam dünyası ve onların bu konudaki hassasiyetleri çok önemlidir. Buna bağlı olarak Türk Dünyası şairlerinin ana dilini nasıl algıladıkları ve şiirlerinde bu algıları nasıl kavramlaştırıp yansıttıkları, bize Türk dünyasının ana dili üzerindeki düşüncelerini, hassasiyetlerini gösterecektir. Şairlerin ruh dünyasındaki çağrışımlarla kavramlaşan kelimeler, varlıkları sahiplenmeyi de beraberinde getirir. Şairlerin ana dilleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini yansıtan soyut veya somut varlıkları sahiplenmeleri kavramlaştırmayı meydana getirir. Onların duygu ve düşünce dünyalarında kavramlaşarak var olan ana dillerine ait kelimeler, adeta kişilik bularak, değerlere saygı duyulması, onların korunması konusunda farkındalığın artmasına katkı sağlamaktadır.

Keywords

Türk Dünyası, Ana Dili, Değer, Bilinç, Kavramlaştırma, Çağdaş

Read: 770

Download: 269