SABAHATTİN KUDRET AKSAL’IN “SOYUT ODA” ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY ON SABAHATTİN KUDRET AKSAL’S SHORT STORY CALLED “SOYUT ODA”

Author : Veysel ŞAHİN
Number of pages : 385-404

Abstract

Cumhuriyet dönemi şair ve yazarları arasında olan Sabahattin Kudret Aksal, eserlerinde kent insanın gündelik hayat mücadelesi ve çatışmasını ele alır. Sıradan küçük adamın-insanın, zaman, mekân ve nesnelerle kuşatılmışlığı, yaşama katılma reflekslerini, felsefik ve psikojik öğlerle eserlerine taşyan yazar, öykülerinde olaylardan ziyade durumuları irdeler. Öyküleri yapı ve izlek bakımdan sağlam olan yazar, benöyküsel öyküleriyle öykü dünyasında kendine yer bulur. Sabahattin Kudret Aksal’ın ‘Soyut Oda’ adlı eseri de benöyküsel bir öyküdür. Yazar ‘Soyut Oda’ adlı öyküsünde bireyin zaman, mekân ve değişen dünya karşısında kendini yeniden kurma çabasını vurgular. Öykü kişisi, Ali Numan Bey’in kendini yitik saydığı zaman ve uzamdan kaçarak kendi benliğine yönelmesi, öykünün temel dokusunu oluşturur. Sabahattin Kudret Aksal’ın ‘Soyut Oda’ adlı öyküsü; bakış açısı, olay, kişi, zaman, mekân ve temel izlekler açısından yazarın öykülerinin genel bir çıkarımı niteliğindedir.

Keywords

Sabahattin Kudret Aksal, Öykü, ‘Soyut Oda’, Mekân, Zaman, Doğa, kaçış, Özgürlük, Kuşatılmışlık, Benlik

Read: 707

Download: 243