DEVLET ADAMI OLARAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE OTTO VON BİSMARCK
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK and OTTO VON BISMARCK AS STATASMEN

Author : Sevilay ÖZER
Number of pages : 437-455

Abstract

Alman Birliği’nin mimarı Bismarck ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Atatürk arasında pek çok yönden benzerlik ve farklılıklar mevcuttur. Keza bu iki liderden ilki dağınık halde bulunan Almanları Prusya gibi köklü bir devlet etrafında birleştirmek suretiyle Alman Devleti’nin kuruluşuna hizmet etmiş diğeri ise Mondros Ateşkes Antlaşması’yla içine girilen işgal sürecinden ülkeyi kurtararak Yeni Türk Devleti’ni kurmayı başarmıştır. Bu aşamada iki liderin dikkat çekici ortak yönü ileri görüşlü olmalarıdır. Zira öngörülerinin yüksek olması onlara, atacakları adımları daha önceden belirleme imkânı tanımıştır. Keskin zekaları politikalarının başarılı olmasında en önemli unsurlardan birini oluşturmuştur. Ancak bununla birlikte iki liderin amaca ulaşma noktasında uyguladıkları yöntem farkını da ortaya koymak gerekecektir. Çünkü Bismarck Alman Birliği’ni diplomasiden ziyade kılıç ve kan politikası ile kurabileceğini inanmış bir liderdir. Daha Alman Birliği kurulmadan önce “eğer çekiç olmak için birşey yapmazsak örs haline geliriz” diyerek bu konudaki görüşünü açıklıkla ortaya koyan Bismarck, Alman Birliği’nin tamamlanmasından sonra siyasi bütünlüğün çok hassas bir devrede olduğu gerçeğinden haraketle farklı bir siyasi çizgi izleyerek Almanya’nın güçlendirilmesi adına Avrupa’da barışı koruma politikasını uygulamaya sokmuştur. Bu süreçte çıkarları gereği sömürgecilik politikası izlemeyen Almanya, Osmanlı Devleti’ne her zaman için daha cazip görünmüştür. Mustafa Kemal Atatürk ise işgal ortamının dayatması sonucu ülkenin bağımsızlığına kavuşması adına silahlı mücadeleye girişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla da “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” politikasını uygulamaya koymuştur. Dünya siyasi tarihinde önemli bir yeri olan bu iki lider, uyguladıkları politikalar, bunları uygularken yürüttükleri stratejiler ve elde ettikleri sonuçlar itibariyle tarihte hem kendi milletleri hem de diğer milletler üzerinde derin izler bırakmışlardır. Öyle ki tarihçi Hermann Pinnow, Bismarck için “İşbaşına gelir gelmez dünyanın manzarası değişti; işbaşından ayrıldığında da dünyanın manzarası değişti” demiştir. İngiltere’de yayınlanan News Chronicle gazetesinde de Atatürk için yapılmış benzer bir yoruma yer verilmiştir: “Atatürk eğer yaşasaydı tarihin bugünkünden çok farklı olacağını bir hakikat olarak söyleyeceğimiz mahdut adamlardan birisiydi...” Bu nedenledir ki söz konusu iki liderin devlet adamlığının benzer ve farklı yönlerinin ortaya çıkarılması sadece tarihi y

Keywords

Atatürk, Bismarck, Almanya, Türkiye

Read: 883

Download: 249