KÜLTÜR VE SANAT İLETİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE SANAL MÜZELERİN GELİŞİMİ,
THE DEVELOPMENT OF VIRTUAL MUSEUMS IN TURKEY: AS PERSPECTIVE OF CULTURE AND ART COMMUNICATION

Author:

Number of pages : 329-344

Abstract

Son yıllarda gelişen teknolojilerin etkisi ile Türkiye'deki müzecilik anlayışı bu gelişime paralel olarak gelişme göstermiştir. Dijital teknolojilerin devreye girmesiyle geleneksel anlamdaki nesne kolleksiyonlarından farklı olarak bilgiye dayanan ve kolay ulaşılabilinen etkileşimli sanal müzeler kurulmaya başlanmıştır. Çoklu medya ürünleri kullanılarak izleyiciye ulaştırılan kültürel miras ve sanat eserleri sergiler kapsamında yeni içeriklerle değerlendirelerek sunulmaktadır. Günümüzde müzelerin sahip olduğu birikimler tüm dünyanın ortak mirası olduğu kabul edilmektedir.Bu nedenden dolayı pek çok müze uluslararası izleyici kitlesini kesintisiz bir iletişim içerisinde fiziksel anlamda bir mekana ihtiyaç duymadan sanal müzeler sayesinde kendilerine çekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı yapılan düzenlemeler ve yeniliklerle aynı zamanda birer eğitim kurumu haline gelen sanal müzelerin uluslararası kültürel işbirliklerideki her geçen yıl artan rolünü incelemektir. Modern müzecilik anlaşına bağlı olarak gelişen sanal müzeler ","sınırlar ötesi müzecilik", "24 saat açık müze" ve "her kuşaktan sanatçıya açık" sloganlarıyla tanıtılmaktadır. Temel sorunsal çerçevesinde çalışmada sorulacak ana sorular: Sınırsız arşiv ve sergi mekanına sahip olan bu müzeler dijital dünyanın kendileri için sundukları ayrıcalıkları kullanarak nesnel ama soyut bir boyutta yansıtmaları toplumsal açıdan iletişimi nasıl etkilmektedir? Güçlü v"e zayıf yönleri ele alındığında sanal müzeler gerçek anlamda müzeciliğin sona ermeye başlayacağının bir işareti mi? Temsil ve sergilemenin kavramsal boyutu düşünüldüğünde izleyiciye nasıl bir bilgi aktarımının yapılacağını kültürlerarası iletişim kuramı çerçevesinde değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

Nowadays, paralel with the development of Turkish museums, utilizing digital technologies in the museum space is widely recognized. Digital technology has changed museum collection policy. Instead of preserving traditional object collection in the museums, people can easily access to the virtual museums that preserve knowledge, images as well as digitalized objects in the unbounded museum space. Using new technology multimedia devices in order to reach wide-range audiences opens up a new path in museum exhibitions. Newtechnique that are used in tempoarary exhibitions in virtual museums presents cultural heritage and art in a diferent perspective. Today, all museum's collections are regarded as the common heritage of human kind. For this reason, many of the international museums tend to reach international audience with virtual collections and exhibitions. The need for the new venue where all museum visitors can easily visit gallery space is only possible to digitilized collections and virtual space. By the way museums realized uninterrupted communication with their visitors and provide information flow. The main purpose of this study is to analyze virtual museum as an educational institutions. The growing role of museums in international cultural colloborations, arrangements and innovations determine the effective role of virtual museums. In related to the modern museology, virtual museum has different slogans such as " museum without boundires," " 24-hour museum" and" open to artists from all generations" are introduced. In this study, following questions are asked in this manner. How do virtual museums design a new kind of communication between people with using digital technologies in collections as well as exhibition space? Do virtual museums change the meaning of post modern museology? Rethink representation and exhibitions, how do virtual museums communicate within different societies?

Keywords