KÜLTÜR VE SANAT İLETİŞİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE SANAL MÜZELERİN GELİŞİMİ
THE DEVELOPMENT OF VIRTUAL MUSEUMS IN TURKEY: AS PERSPECTIVE OF CULTURE AND ART COMMUNICATION

Author : Şeyda Barlas BOZKUŞ
Number of pages : 329-344

Abstract

Son yıllarda gelişen teknolojilerin etkisi ile Türkiye'deki müzecilik anlayışı bu gelişime paralel olarak gelişme göstermiştir. Dijital teknolojilerin devreye girmesiyle geleneksel anlamdaki nesne kolleksiyonlarından farklı olarak bilgiye dayanan ve kolay ulaşılabilinen etkileşimli sanal müzeler kurulmaya başlanmıştır. Çoklu medya ürünleri kullanılarak izleyiciye ulaştırılan kültürel miras ve sanat eserleri sergiler kapsamında yeni içeriklerle değerlendirelerek sunulmaktadır. Günümüzde müzelerin sahip olduğu birikimler tüm dünyanın ortak mirası olduğu kabul edilmektedir.Bu nedenden dolayı pek çok müze uluslararası izleyici kitlesini kesintisiz bir iletişim içerisinde fiziksel anlamda bir mekana ihtiyaç duymadan sanal müzeler sayesinde kendilerine çekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı yapılan düzenlemeler ve yeniliklerle aynı zamanda birer eğitim kurumu haline gelen sanal müzelerin uluslararası kültürel işbirliklerideki her geçen yıl artan rolünü incelemektir. Modern müzecilik anlaşına bağlı olarak gelişen sanal müzeler ","sınırlar ötesi müzecilik", "24 saat açık müze" ve "her kuşaktan sanatçıya açık" sloganlarıyla tanıtılmaktadır. Temel sorunsal çerçevesinde çalışmada sorulacak ana sorular: Sınırsız arşiv ve sergi mekanına sahip olan bu müzeler dijital dünyanın kendileri için sundukları ayrıcalıkları kullanarak nesnel ama soyut bir boyutta yansıtmaları toplumsal açıdan iletişimi nasıl etkilmektedir? Güçlü v"e zayıf yönleri ele alındığında sanal müzeler gerçek anlamda müzeciliğin sona ermeye başlayacağının bir işareti mi? Temsil ve sergilemenin kavramsal boyutu düşünüldüğünde izleyiciye nasıl bir bilgi aktarımının yapılacağını kültürlerarası iletişim kuramı çerçevesinde değerlendirilecektir.

Keywords

Müzecilik, Sanal Ortam, Dijital Teknolojiler, Kültürel Miras, Sanat, İletişim

Read: 664

Download: 217