OPERA ŞARKICILIĞINDA METİNSEL ANLAŞILIRLIK PROBLEMİ VE NEDENLERİ
THE PROBLEM OF TEXTUAL INTELLIGIBILITY IN OPERA SINGING AND THE CAUSES OF THIS PROBLEM

Author : Şahin SARUHAN
Number of pages : 553-573

Abstract

Opera şarkıcılığına ilişkin literatürde sıklıkla dile getirilen hususlardan biri, metinsel anlaşılabilirliğe ilişkin problemdir. Bu problemin ortaya çıkmasını sağlayan temel etmenler şarkıcıların estetik açıdan hedefledikleri bir sonucu elde etmek ve aynı zamanda daha gür bir duyum üretmek için uyguladıkları tekniklerdir. Bu teknikler sayesinde şarkıcılar bir yandan gür bir orkestranın eşliğindeyken seyircilere kendilerini duyurabilirken, bir yandan da opera şarkıcılığın sanatında önemli bir husus olan tınısal sürekliliğe ilişkin gerekliliği yerine getirirler. Bu teknikler kadın ve erkek opera şarkıcıları açısından farklılaşsa da sonuç aynıdır: metnin dışlanması. Opera şarkıcılığında kullanılan ses alanının oldukça tiz perdeleri içermesi ise, problemin bir diğer ayağını oluşturur. Şarkıcı ve dinleyiciler arasında oluşmuş bir uzlaşım sayesinde ve dinleyicinin sesin güzelliğini metnin içeriğinden daha önemli bulması nedeniyle bu problem tolore edilmektedir. Probleme getirilmeye çalışılan çözümlerin ise kısmî bir seviyede etkili olma durumunda kaldığı görülür. Söz konusu problemin opera sanatına ait çeşitli dinamikler nedeniyle, bu şarkıcılık türüne içrek olduğu ve metinsel anlaşılırlık problemine ilişkin kesin bir çözümün, ancak opera sanatının temel bazı dinamiklerinin ihmal edilmesi şartıyla geliştirilebileceği anlaşılmaktadır. Bu yüzdendir ki, opera şarkıcılığında metinsel anlaşılırlık problemi, kendi içinde çözümsüzlüğü taşımaktadır diyebiliriz. Ayrıca, opera şarkıcılarının uyguladıkları tekniklerin metinsel anlaşılırlık üzerindeki etkisine ilişkin ayrıntıların, geleneksel şarkıcılık türlerinde ses eğitiminde uygulanacak metodolojik bir çalışmada da dikkate alınması gerektiği görülmektedir.

Keywords

Şarkıcılıkta Metinsel Anlaşılırlık, Metinsel Anlaşılırlık, Opera Şarkıcılığı, Vokal Traktus ve Metinsel Anlaşılırlık, Şarkı Söyleme Sanatı ve Anlaşılırlık

Read: 750

Download: 246