İŞGAL DÖNEMİ TÜRKİSTAN’DA RUS DİL PLANLAMASI VE CEDİD HAREKETİ
RUSSIAN LANGUAGE PLANNING AND CEDID MOVEMENT IN THE INVASION PERIOD OF TURKESTAN

Author : Mehmet Yalçın YILMAZ
Number of pages : 339-349

Abstract

Bu makalede Rus işgali altındaki Türkistan coğrafyasında dilin yozlaştırılması ve farklılaştırılması için neler yapıldığına, ne tür toplumsal etkilerinin olduğuna ve buna karşı bölgede etkili olan Cedidcilerin verdiği tepkilere değinilecektir. Türkistan coğrafyasında Çarlık Döneminde başlayan nüfusu ve dili Ruslaştırma siyaseti öncelikle bölgedeki Türk halklarını ayrıştırmaya dönük bir planlamayı içermiştir. SSCB döneminde ise Rusçanın hakimiyetini esas alarak soğuk savaş bitene kadar sistemli biçimde ilerlemiş ve büyük ölçüde başarıya ulaşmıştır. Çalışmada Dil Planlaması kavram açıklanacak, Türkistan coğrafyasında Dil Planlaması bağlamında neler yapıldığı irdelenecek ve Cedid hareketinin bu sürece verdiği tepkiler üzerinde durulacaktır.

Keywords

Rus Dil Planlaması, Türkistan, Cedid Hareketi

Read: 751

Download: 220