SUÇA SÜRÜKLENEN ERGENLERİN CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ DİN HİZMETLERİNE KATILIMLARI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
FACTORS RELATED TO THE CHILDREN’S PARTICIPATION IN RELIGIOUS SERVICES

Author : Mualla YILDIZ -FACTORS RELATING TO PARTICIPATION OF ADOLESCENT OFFENDERS IN PENAL INSTUTION RELIGIOUS SERVICES PROGRAMS
Number of pages : 201-216

Abstract

Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1974’ten yılından itibaren ceza infaz kurumlarında ibadet, ahlak, inanç, toplumsal birlik beraberlikkonularında konferans anlatımı şeklinde hizmet vermektedir. Bu hizmetlere katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu hizmetlere ilgi gösteren ve göstermeyen kişilerin özellikleri merak edilmiştir. Bu araştırmasuça sürüklenen ergenlerdenbu hizmete katılımı etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Betimsel tarama modelinde kullanılan araştırmaya, suça sürüklenen 72 gönüllü ergen katılmıştır. Yaşı büyük, eğitim düzeyi düşük, okuma yazmakta sorunu olan, annesi okuryazar olmayan, meslek sahibi olanların dinle ilişkili etkinliklere katılımlarının az olduğu belirlenmiştir. Ayrıca altı aydan az bir süre ceza infaz kurumunda bulunan, daha önce kurumda bulunmamış ve kurumdaki meslek edinme kurslarına katılanların etkinliklere katılımının daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Din Hizmetleri, Suça Sürüklenen Çocuk, Mükerrer Suçluluk, Ceza İnfaz Kurumu, Onarıcı Adalet

Read: 1,109

Download: 367