WEB SİTELERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ: EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
EVALUATION OF THE WEB SITES ACCESSIBILITY: CASE OF EGE UNIVERSITY

Author : Tolga ÇELİK
Number of pages : 429-443

Abstract

İnternet sitelerinin erişilebilirlik problemi uzun yıllardır web tasarımcılarının üzerinde çalıştığı alanların başlarında gelmektedir. Buradaki amaç herkes tarafından erişilebilir tasarımlar yapabilmektir. Dünyanın her yerinde çeşitli yaş gruplarından insanlar interneti kullanmakta, bu kullanıcıların bir kısmının sağlık sorunları nedeniyle bedensel engelleri bulunmakta ve bu sebeple farklı platformlardan internete bağlanmak zorunda kalmaktadırlar. Yaşça küçük ya da ileri yaştaki yaşlı kullanıcıların okuma güçlüğü çekmesi, görme engelli kullanıcıların kullandığı özel yazılımlar, farklı işletim sistemleri ve farklı platformlardan internete bağlanan tüm kullanıcıların web sitesine sorunsuz erişebilmesi ve sitenin yaşanabilecek sorunlar için alternatif çözümler üretilebilmesi o sitenin erişilebilirlik düzeyini gösterecektir. Okunamayan içerik, görüntülenemeyen sayfalar ve içerikler sitenin kullanımını zorlaştıracaktır. Örneğin ancak captcha kullanılarak girebilecek bir sayfada görme engelliler için sesli alternatif kullanılmazsa bu kullanıcılar bu sayfadan ileriye gidemeyecektir. Bu çalışmadaki amaç, World Wide Web (www.w3.org) konsorsiyumunun belirlediği web standartlarını kullanarak internet siteleri üzerinde inceleme yapmak ve bu sitelerin engelli kullanıcılar tarafından ne kadar erişilebilir olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmaya örneklem olarak Ege Üniversitesi bünyesindeki fakülte, meslek yüksek okulu, yüksekokul ve enstitülerin internet siteleri seçilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde internet sitelerinin erişilebilirlik açısından hangi nitelikleri taşıması gerektiği anlatılacaktır. İkinci bölümde, Ege Üniversitesi’nin incelemeye dahil edilen internet siteleri erişilebilirlik ölçütleri kullanılarak test edilecektir. Son bölümde ise incelenen sitelerde tespit edilen hataların erişilebilirlik açısından hatasız hale getirilebilmesi için çözüm önerileri sunulacaktır.

Keywords

Erişilebilirlik, Web Kalitesi, Web Tasarım, Enformasyon Kalitesi, Web Değerlendirme

Read: 676

Download: 218