AĞRI KENTİ’NİN UZUN VADELİ SU İHTİYACININ KARŞILANMASINDA YAZICI BARAJI’NIN YERİ VE ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : Coğrafya
Number of pages: 55-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Ağrı iline sulama ve içme suyu temini amacıyla inşa edilmiş olan Yazıcı Barajının durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kentin içme suyu ihtiyacı önceleri Ağrı Ovası’ndaki 19 adet kuyudan karşılanmaktaydı. Fakat su temin edilen kuyuların yerleşim birimi içerisinde kalması nedeniyle kirlenme riski oluşturması, tarımsal etkinin artması, su temininde yüksek enerji gideri ve mevcut su depolarının yetersizliği dikkate alınarak, Ağrı kentinin uzun vadeli içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının, sulama maksatlı olarak inşa edilen ve 2008 yılında hizmete alınan Yazıcı Barajı’ndan karşılanması planlanmıştır. Kentin su ihtiyacını karşılamak üzere 2010 yılında temeli atılan arıtma tesisi 2011 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Yazıcı Barajı’ndan yılda alınacak yaklaşık 28 milyon m³ su ile Ağrı Kenti’nin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ağrı ülkemizde su kaynakları bakımından zengin illerin başında gelmektedir Nüfusun artışı ve buna bağlı olarak yeni yerleşim birimlerinin ortaya çıkmasıyla, Ağrı Kenti’nin su sorunu her geçen gün daha da artmıştır. Su sorununu çözebilmek için hayata geçirilen en önemli proje hiç kuşkusuz ki sulama amaçlı yapılan yazıcı barajından içme suyu temin maksadıyla inşa edilen arıtma tesisleridir. Baraj su rezervi ve kente sağlamış olduğu su miktarı bakımından Ağrı Kenti’nin uzun vadeli su sorununu çözmüştür. Ancak Yazıcı Barajı, Ağrı halkının alışmış olduğu içme suyunun tadını sağlayamadığı gibi, suyun içilebilirliği tartışmasını da beraberinde getirmiştir. Bütün bu olayların ışığında bu çalışmayla Ağrı Kenti’nin günümüzdeki su ihtiyacı ve bu ihtiyacının karşılanması amacıyla inşa edilmiş olan yazıcı barajı ve arıtma tesislerinin durumu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

This study tried to present the condition of Yazıcı Dam, which was constructed in the city of Ağrı for the provision of drinking and irrigation water. The drinking water demand of the city used to be met through 19 wells on the Ağrı Plain before. However, as the wells providing water posed the risk of pollution within the accommodation unit, the agricultural effect increased, high energy was consumed in the water provision and the available water reservoirs were insufficient, it was planned to meet the long-term drinking, domestic and industrial water demand of the city of Ağrı through Yazıcı Dam, which was constructed for irrigation and brought into service in 2008. In order to meet the water demand of the city, a purification plant was founded in 2010 and completed in 2011 to serve. A total of 28 million m³ water to be annually obtained from the Yazıcı Dam will meet the drinking water demand of the city of Ağrı until 2045. Ağrı is among the richest cities in terms of water resources in our country. The increase of population and consequently the emergence of new accommodation units have gradually increased the water problem of the city of Ağrı. The most important project being realized to solve the water problem is undoubtedly the purification plants that were constructed to provide drinking water from the Yazıcı Dam, which was founded for irrigation. The dam has solved the long-term water problem of the city of Ağrı, in terms of the water reservoir and the water content. However, Yazıcı Dam fails to provide the usual taste of drinking water for the people of Ağrı and has brought along the dispute about the potableness of water. In the light of all these events, this study will try to present the condition of Yazıcı Dam and purification plants, which were constructed to meet the water demand of the city of Ağrı.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics