AĞRI KENTİ’NİN UZUN VADELİ SU İHTİYACININ KARŞILANMASINDA YAZICI BARAJI’NIN YERİ VE ÖNEMİ
PLACE AND IMPORTANCE OF YAZICI DAM ON SUPPLYING OF THE LONG-TERM WATER NEED OF THE CITY AĞRI

Author : Faruk KAYA
Number of pages : 55-75

Abstract

Bu çalışmada, Ağrı iline sulama ve içme suyu temini amacıyla inşa edilmiş olan Yazıcı Barajının durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kentin içme suyu ihtiyacı önceleri Ağrı Ovası’ndaki 19 adet kuyudan karşılanmaktaydı. Fakat su temin edilen kuyuların yerleşim birimi içerisinde kalması nedeniyle kirlenme riski oluşturması, tarımsal etkinin artması, su temininde yüksek enerji gideri ve mevcut su depolarının yetersizliği dikkate alınarak, Ağrı kentinin uzun vadeli içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının, sulama maksatlı olarak inşa edilen ve 2008 yılında hizmete alınan Yazıcı Barajı’ndan karşılanması planlanmıştır. Kentin su ihtiyacını karşılamak üzere 2010 yılında temeli atılan arıtma tesisi 2011 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Yazıcı Barajı’ndan yılda alınacak yaklaşık 28 milyon m³ su ile Ağrı Kenti’nin 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ağrı ülkemizde su kaynakları bakımından zengin illerin başında gelmektedir Nüfusun artışı ve buna bağlı olarak yeni yerleşim birimlerinin ortaya çıkmasıyla, Ağrı Kenti’nin su sorunu her geçen gün daha da artmıştır. Su sorununu çözebilmek için hayata geçirilen en önemli proje hiç kuşkusuz ki sulama amaçlı yapılan yazıcı barajından içme suyu temin maksadıyla inşa edilen arıtma tesisleridir. Baraj su rezervi ve kente sağlamış olduğu su miktarı bakımından Ağrı Kenti’nin uzun vadeli su sorununu çözmüştür. Ancak Yazıcı Barajı, Ağrı halkının alışmış olduğu içme suyunun tadını sağlayamadığı gibi, suyun içilebilirliği tartışmasını da beraberinde getirmiştir. Bütün bu olayların ışığında bu çalışmayla Ağrı Kenti’nin günümüzdeki su ihtiyacı ve bu ihtiyacının karşılanması amacıyla inşa edilmiş olan yazıcı barajı ve arıtma tesislerinin durumu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Ağrı Kenti, Yazıcı Barajı, İçme ve Sulama Su İhtiyacı

Read: 1,100

Download: 362