GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT EMİSYONU, EKONOMİK BÜYÜME VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ
THE NEXUS BETWEEN CARBON DIOXIDE EMISSIONS, ECONOMIC GROWTH AND EDUCATION IN EMERGING ECONOMIES: A PANEL DATA ANALYSIS

Author : Cengiz AYTUN
Number of pages : 349-362

Abstract

Bu çalışmanın amacı karbondioksit salınımı, ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve eğitim düzeyi arasındaki ilişkinin eşbütünleşme ve panel vektör hata düzeltme modeli ile araştırılmasıdır. Bu amaçla gelişmekte olan 10 ülkeye ait veriler 1971-2010 yıllarını kapsayacak şekilde analiz edilmiştir. Önceki çalışmalardan farklı olarak uygulama, farklı eğitim seviyelerinin karbondioksit salınımına olan etkisini araştırmaktadır. Sonuçlar çevresel Kuznets eğrisi hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Eğitim düzeyine ilişkin sonuçlar da bu hipotezi desteklemektedir. Buna göre ortaöğrenim eğitim düzeyi artarken karbondioksit salınımı da artmaktadır. Yükseköğrenim düzeyinin artmasının ise karbondioksit salınımına azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Son olarak seriler arasında kısa dönemli nedensellik ilişkisi bulunmazken uzun dönemde açıklayıcı değişkenler beraberce karbondioksit salınımına neden olmaktadırlar.

Keywords

Karbondioksit Salınımı, Ekonomik Büyüme, Eğitim, Panel Veri Analizi

Read: 753

Download: 249