SINIF İÇERİSİNDE ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA ETKİ EDEN ETMENLER

Author:

Year-Number: 2014- 28
Number of pages: 413-427
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma öğrenci davranışlarını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etmenlerin neler olduğu ve sınıf içi ve sınıf dışı olumsuz etmenlere karşı ne gibi önlemler alınması gerektiğini belirlemek amacıyla alan yazın tarama modeline yönelik bir araştırmadır. Toplum, eğitim süreci sonunda öğrencilerin erdemli, ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini beklemektedir. Fakat öğrencilerin davranışlarına etki eden çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunların bazıları sınıf dışı etkenlerdir. Bu etkenler çocuğun doğumundan itibaren onun davranışlarının şekillenmesine etki ederken bir kısmı ise çocuğun eğitim aldığı yıllarda etki etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencinin davranışlarındaki farklılık; kendi bireysel farklılıklarından, yani kalıtımla gelen özelliklerinden, ailesinden, büyüdüğü sosyal çevreden, çevredeki ve okuldaki arkadaşlarından, teknolojiden, ailenin bulunduğu sosyo -ekonomik yapıdan, okula başladığı yıllarda öğrenim gördüğü sınıfın yapısından, öğretmenin davranışlarından eğitim programı ve öğretim yöntemlerinden, kaynaklanmaktadır. İstenmeyen öğrenci davranışlarını minimize etmek için uygulanabilecek yöntemler şunlardır: Çocuk sevgi ve güven ortamı içinde, sağlıklı olarak yetiştirilmeli, öğrencinin, değiştirmek istediğimiz davranışı gösteren arkadaş gruplarına yönlendirilmesi için okul, aile ve öğretmen işbirliği yapmalı, kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden uzak durmaları sağlanmalı, okul yönetimi öğrencilerin ders içi ve ders dışındaki sosyal, kültürel ve sportif tüm faaliyetlerini desteklemeli, öğrenme ortamının etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi için sınıflar öğrenci merkezli tasarlanmalı, sınıfta risk grubuna giren öğrenciler tespit edilmeli, bu öğrencilerle çok yakından ilgilenilmeli, onlara sevgi ve anlayış gösterilmelidir.

Keywords

Abstract

This study is a research with a model of literature method which aims to determine what factors in or out class affect the student’s attitudes and which precautions should take against negative factors in or out class. Society awaits students’ growing as virtuous, moral in

Keywords