GÜNÜMÜZDE İSLÂM DÜNYASINDAKİ ŞİDDET VE SALDIRILARIN MEŞRUİYET SORUNU
LEGITIMACY PROBLEM OF VIOLENCE AND ASSAULT IN THE ISLAMIC WORLD OF TODAY’S

Author : Ahmet ÖZDEMİR
Number of pages : 77-89

Abstract

Terör ve şiddet olaylarında son yıllarda hepimizi endişelendirecek ölçüde artışlar olmuştur. İslam dini, insanların haklarını ve sorumluluklarını açık ve net olarak ortaya koymuştur. Manevi varlığın bir parçası olan kutsal değerlere saldırmak İslam dininde yasaklanmıştır. Bununla birlikte son yıllarda tanık olduğumuz üzere, İslam dini şiddeti kınayıp barışı teşvik etmesine rağmen, din bir şiddet döngüsü içine sokulmuştur. İslâm dünyasında var olan şiddet ve saldırı hareketleri birçok yönden meşruiyet sorunu taşımaktadır. İslam'ın yaygın olarak bilinen ilkelerinden birisi Kuran-ı Kerim’de şu şekilde beyan edilmektedir. Mâide Sûresi 5/32: “…Kim bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…” Bu ayet-i kerime açıkça insan yaşamının değerini gösterir. Hz. Peygamber (s.a) Müslümanın temel vasfını beyan edip tanımlarken şöyle buyurmuştur: “Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların selamette olduğu kimsedir.” İslam dini kaosu değil düzeni hedeflemektedir. Kural tanımayan, suçsuz ve masum insanların zarar görmesine neden olan terör niteliği taşıyan tüm eylemler gayri meşrudur. İslam dininin temel mesajları insanlık onurunun, sosyal adaletin ve ahlâkî toplumun sağlanmasıdır. Bu değerlerin kurulup yerleştirilebilmesi için şiddet ve terörün olmaması gerekir. Bugün Müslümanlar iki zorlu görev ile karşı karşıyadır. Müslümanlar aralarındaki aşırılık yanlıları ile mücadele etmeli ve çeşitli çevrelerde kasten ve kötü niyetli olarak beslenen Müslümanların olumsuz imajını düzeltmelidir.

Keywords

Şiddet, Terör, İslam Hukuku, Kamu Düzeni, İslam Ülkeleri

Read: 1,082

Download: 367