GÜNÜMÜZDE İSLÂM DÜNYASINDAKİ ŞİDDET VE SALDIRILARIN MEŞRUİYET SORUNU

Author :  

Year-Number: 2014- 27
Language : null
Konu : iSLAM HUKUKU
Number of pages: 77-89
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Terör ve şiddet olaylarında son yıllarda hepimizi endişelendirecek ölçüde artışlar olmuştur. İslam dini, insanların haklarını ve sorumluluklarını açık ve net olarak ortaya koymuştur. Manevi varlığın bir parçası olan kutsal değerlere saldırmak İslam dininde yasaklanmıştır. Bununla birlikte son yıllarda tanık olduğumuz üzere, İslam dini şiddeti kınayıp barışı teşvik etmesine rağmen, din bir şiddet döngüsü içine sokulmuştur. İslâm dünyasında var olan şiddet ve saldırı hareketleri birçok yönden meşruiyet sorunu taşımaktadır. İslam'ın yaygın olarak bilinen ilkelerinden birisi Kuran-ı Kerim’de şu şekilde beyan edilmektedir. Mâide Sûresi 5/32: “…Kim bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…” Bu ayet-i kerime açıkça insan yaşamının değerini gösterir. Hz. Peygamber (s.a) Müslümanın temel vasfını beyan edip tanımlarken şöyle buyurmuştur: “Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların selamette olduğu kimsedir.” İslam dini kaosu değil düzeni hedeflemektedir. Kural tanımayan, suçsuz ve masum insanların zarar görmesine neden olan terör niteliği taşıyan tüm eylemler gayri meşrudur. İslam dininin temel mesajları insanlık onurunun, sosyal adaletin ve ahlâkî toplumun sağlanmasıdır. Bu değerlerin kurulup yerleştirilebilmesi için şiddet ve terörün olmaması gerekir. Bugün Müslümanlar iki zorlu görev ile karşı karşıyadır. Müslümanlar aralarındaki aşırılık yanlıları ile mücadele etmeli ve çeşitli çevrelerde kasten ve kötü niyetli olarak beslenen Müslümanların olumsuz imajını düzeltmelidir.

Keywords

Abstract

Violence and terror, which have been on the rise in recent years, concern all of us. Islam has ordered in an open and perfect from about all rights and duties of mankind. To attack the sacred things which are a part of spiritual existence is prohibited and forbidden in Islam. As we have witnessed in recent years, religion has been hijacked into a cycle of violence, despite the fact that Islam condemn violence and promote peace. One of the widely known principles of Islam is expressed as follows in the Qur'an. al-Maida: 5/32: “If someone kills a human being -unless as a penalty for murder, or unless it is to prevent the spread of corruption in the world- it is as if he has killed the entire humanity. And if someone saves a life, it is as if he has saved the entire humanity…” This verse clearly indicates the value of human life. Prophet Muhammad says: “A Muslim is he from whose tongue and hands other muslims are safe.”Islam religion is concerned the main messages revolve around the dignity of human beings, social justice and the moral community. In the establishment of these practices there is no room for violence and terror. Today, Muslims are faced by two arduous tasks: Muslims have to combat the extremists among themselves and correct the negative image of muslim that has been fed intentionally and malignantly to various circles.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics